Zeszyt ćwiczeń. Wiedza o społeczeństwie 1. Szkoła branżowa I stopnia

Dostępność: W magazynie
SKU
N7158
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format B5
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła branżowa I, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-561-2
Autorzy Maciej Batorski
Cena promocyjna 21,62 zł Cena regularna 25,43 zł

Wiedza o społeczeństwie 1. Zeszyt ćwiczeń składa się z 31 kart zgrupowanych w 4 działy:

 1. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
  1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Formy demokracji bezpośredniej
  3. Prawo wyborcze
  4. Władza ustawodawcza
  5. Władza wykonawcza – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Władza wykonawcza – Rada Ministrów
  7. Samorząd terytorialny
  8. Władza sądownicza
  9. Organy stojące na straży praworządności
  10. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie wiadomości
 2. Prawa człowieka i ich ochrona
  1. Pojęcia i katalog podstawowych praw człowieka
  2. Gwarancje przestrzegania praw człowieka w Polsce
  3. Europejski system ochrony praw człowieka
  4. Przykłady łamania praw człowieka
  5. Prawa człowiek i ich ochrona – powtórzenie wiadomości
 3. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej
  1. Pojęcie prawa i normy prawnej
  2. Źródła prawa w RP
  3. Podstawowe gałęzie prawa
  4. Prawo cywilne
  5. Prawo rzeczowe i spadkowe
  6. Postępowania cywilne
  7. Prawo rodzinne i opiekuńcze
  8. Prawo karne
  9. Prawo administracyjne
  10. Organy i instytucje pomocy prawnej
  11. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie wiadomości
 4. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
  1. System ubezpieczeń społecznych
  2. Ochrona zdrowia
  3. Walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym
  4. Kształcenie ustawiczne
  5. Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie wiadomości
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-561-2
Autorzy Maciej Batorski
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie