POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),   informujemy, że:

1)      Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3 (Operon).  Można się z nami skontaktować także:

 

2)      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do:

a)       zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO - w tym umowy mające za przedmiot nasze produkty lub usługi, obejmujące w szczególności:

 • sklep internetowy Operon
 • inne serwisy internetowe oferowane przez Operon
 • aplikacje mobilne
 • szkolenia, kursy, warsztaty organizowane przez Operon
 • sprzedaż tradycyjną

b)      wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji  - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;

c)       wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO  – w tym w celu:

 • utrzymywania relacji z osobami zaangażowanymi w edukację, w tym z nauczycielami
 • promocji i marketingu produktów i usług z naszej oferty
 • prowadzenia statystyk dotyczących naszych działań, w tym odnoszących się do stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

d)      informowania o naszej ofercie  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) lub  telefonicznie - na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.

 

3)      Okres przechowywania danych osobowych 

a)       Jeżeli podstawą przetwarzania jest  umowa -  dane przechowywane  są przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami, a jeżeli umowa dotyczy jedynie prowadzenia konta – do czasu usunięcia konta; w każdym jednak wypadku nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji roszczeń lub obrony przed nimi

b)      Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes  – dane  przechowywane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

c)       Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda  -  dane przechowywane są do czasu jej wycofania.

d)      Jeżeli w przypadkach, o których mowa w pkt b) i c) przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca – dane przechowywane są przez ten czas.

 

4)      Państwa uprawnienia

Mają Państwo prawo do:

a)       dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania swoich danych;

c)       usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d)      przenoszenia danych;

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie  naszego uzasadnionego interesu;

f)        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie, co pozostaje jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

g)       wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

5)      Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku -  następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w szczególności świadczącym nam usługi  księgowe, prawne, konsultingowe, marketingowe  lub IT;
 2. innym  odbiorcom, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,  ubezpieczeniową, płatniczą, bankową lub odpowiednim instytucjom publicznym  zakresie ich uprawnień.

 

6)      Źródła danych

Uzyskujemy  dane osobowe przede wszystkim od Państwa, poprzez nasze serwisy internetowe lub aplikacje mobilne lub telefonicznie lub mailowo  lub podczas bezpośrednich spotkań z naszymi przedstawicielami.

W przypadku danych (obejmujących imię i nazwisko, funkcję, stanowisko, służbowy adres-e-mail i telefon - osób będących reprezentantami lub przedstawicielami) podmiotów współpracujących lub pozostających z nami w podobnych relacjach – dane mogą pochodzić od tych podmiotów lub, w przypadku imienia, nazwiska i funkcji reprezentanta, także  z Rejestru Przedsiębiorców KRS.  

 

7)      Aplikacje mobilne

Nasze aplikacje mobilne udostępniamy poprzez sklep Google Play oraz poprzez przeglądarki internetowe - zgodnie z warunkami korzystania z nich i ich politykami prywatności.

Poprzez aplikacje mobilne zbieramy i przetwarzamy co najmniej nazwę (nick) użytkownika   i  adres e-mail. Możemy też zbierać i przetwarzać  następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji,  poziom nauczania, a w przypadku nauczycieli także nauczany przedmiot i miejsce zatrudnienia - jeżeli potrzeba ich podania wynika z regulaminu aplikacji lub jest konsekwencją skorzystania z niej.

Jeżeli logujecie się Państwo do naszych aplikacji  poprzez Facebook, wówczas zawsze przetwarzamy imię i nazwisko, identyfikator użytkownika FB i awatar.

 

8)      Cookies i inne technologie

Przy użyciu plików cookies oraz podobnych technologii (local storage) w sposób automatyczny zbieramy informacje o Państwa aktywności na naszych serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych obejmujące logowania oraz czas trwania sesji, co służy monitorowaniu korzystania z naszej oferty, tylko i wyłącznie dla naszych potrzeb statystycznych i poprawy jej jakości oraz funkcjonalności, a także przeciwdziałaniu nadużyciom. 

 

9)      Brak automatycznych decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

 

10)  Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub pełnego korzystania z naszej oferty.

 

11)  Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom w celu jej poprawienia, uzupełnienia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 10.12.2020