Podręcznik Język polski 1. Część 1. Linia I. Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N6847
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 280
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1020/1/2019
ISBN 978-83-7879-947-4
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Cena promocyjna 42,90 zł Cena regularna 50,47 zł

Podręcznik do języka polskiego, klasa 1, część I, zakres podstawowy i rozszerzony, linia I

 
Podręcznik Język polski 1. Część I. Zakres podstawowy i rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja przeznaczona dla zakresu podstawowego i rozszerzonego zawiera treści pozwalające przygotować się do matury na obu poziomach. W celu ułatwienia pracy z podręcznikiem treści zakresu rozszerzonego zostały wyróżnione graficznie. Autorkom podręcznika zależało na takim przybliżeniu dorobku tradycji kultury, który pozwoli uczniom na korzystanie z niej w sposób świadomy i umiejętny. Uczeń może inspirować się przeszłością, odczytywać ją i otwierać się na przyszłość oraz współczesność. Przy okazji w sposób naturalny zyskuje umiejętności z zakresu literatury i języka niezbędne do dalszego kształcenia. Podręcznik przygotowuje do kartkówek, sprawdzianów oraz matury, a jednocześnie daje szansę na rozbudzenie zainteresowań.

 

Podręcznik do języka polskiego dla 1 klasy, część I, zakres podstawowy i rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się z 6 działów:
 

 1. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku

 2. Biblia, czyli Księgi

 3. W kręgu kultury antycznej

 4. Pośród słów, czyli o systemie leksykalnym

 5. Literatura i kultura średniowiecza

podrecznik jezyk polski szkola ponadpodstawowa 1 klasa przykladowe strony

 

Co znajdziesz w podręczniku Język polski 1. Część I. Zakres podstawowy i rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych?
 

 • przemyślaną, jednolitą formułę wszystkich części podręcznika

 • chronologiczny układ treści ‒ utwory literackie zaprezentowane w naturalnym porządku powstawania i przedstawione w różnorodnych kontekstach

 • wskazówki Na tych lekcjach i Zanim zaczniesz ułatwiające rozpoczęcie omawiania nowych tematów

 • ważne wiadomości, hasła na marginesach i definicje wyróżnione kolorem, skupiające uwagę na najważniejszych treściach

 • materiał literacki z zakresu kolejnych epok wzbogacony reprodukcjami dzieł sztuki i powiązany z tekstami literackim

 • objaśnienia i komentarze autorek, które rozbudzają ciekawość świata

 • różne poziomy trudności poleceń i zadań do wykonania po poszczególnych tematach

 • ćwiczenia zwiększające kompetencje językowe

 • propozycje projektów do pracy indywidualnej i zespołowej, inspirujące do kreatywności i twórczego myślenia 
   

podrecznik jezyk polski szkola ponadpodstawowa 1 klasa ciekawostki

Autorki podręcznika do języka polskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

Urszula Jagiełło ‒ absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel języka polskiego w szkołach średnich różnego typu. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego. Jest współautorką podręczników, scenariuszy na lekcje języka polskiego oraz przewodników dla nauczycieli. Lubi wyzwania edukacyjne i poszukuje nowych rozwiązań dydaktycznych. Specjalizuje się w edukacji filmowej i teatralnej. Współorganizuje konkurs promujący polską literaturę „Czytanie warte zachodu”.

Renata Janicka-Szyszko ‒ absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz zarządzanie oświatą. Nauczyciel akademicki i wieloletnia nauczycielka języka polskiego w liceach ogólnokształcących oraz egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Współautorka cyklu podręczników do języka polskiego, przewodników dla nauczycieli, książek dla nauczycieli, programów nauczania wyróżnionych w konkursach MEN i ORE oraz programu edukacji teatralnej. Współorganizatorka wojewódzkiego konkursu czytelniczego. Od kilkunastu lat zarządza szkołą ‒ jako wicedyrektor, a następnie jako dyrektor.

Magdalena Steblecka-Jankowskaabsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Współautorka podręczników do języka polskiego, przewodników dla nauczycieli i scenariuszy lekcji. Współautorka nagrodzonych w konkursach MEN i ORE programów nauczania. Współpracowała z CKE w projekcie „Budowa banków zadań”.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-947-4
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Język polski