Podręcznik Język polski 1. Część 2. Linia I. Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N6998
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 240
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1020/2/2019
ISBN 978-83-7879-971-9
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Cena promocyjna 42,90 zł Cena regularna 50,47 zł

Podręcznik do języka polskiego, klasa 1, część 2, zakres podstawowy i rozszerzony, linia I

Podręcznik Język polski 1 część 2 został przygotowany dla uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących i technikum na drugi semestr. Jest naturalną kontynuacją części 1 podręcznika. Poziom podstawowy i rozszerzony zawiera treści pozwalające przygotować się do matury z obu poziomów. W celu ułatwienia pracy z podręcznikiem treści zakresu rozszerzonego zostały dodatkowo wyróżnione graficznie. Autorkom podręcznika zależało na takim przybliżeniu dorobku tradycji kultury, który pozwoli uczniom na korzystanie z niej w sposób świadomy i umiejętny. Uczeń może inspirować się przeszłością, odczytywać ją i otwierać się na przyszłość oraz współczesność.

Podręcznik do języka polskiego 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony szkoły ponadpodstawowej składa się z 3 działów:

 1. Renesans
 2. Kultura języka
 3. Barok

Co znajdziesz w podręczniku do Języka polskiego 1, część 2 poziom podstawowy i rozszerzony?

 • Przemyślaną, jednolitą formułę wszystkich części podręcznika.
 • Układ treści chronologiczny; utwory literackie zaprezentowane w naturalnym porządku powstawania; różnorodne konteksty.
 • Materiał literacki z zakresu kolejnych epok wzbogacony reprodukcjami dzieł sztuki i powiązany z tekstami literackimi.
 • Różne poziomy trudności poleceń po tematach i zadań do wykonania po działach.
 • Ćwiczenia zwiększające kompetencje językowe.
 • Propozycje projektów do pracy indywidualnej i zespołowej, inspirujące do kreatywności i twórczego myślenia.
 • Wskazówki Na tych lekcjach i Zanim zaczniesz ułatwiające rozpoczęcie omawiania nowych tematów.
 • Ważne wiadomości i definicje wyróżnione kolorem skupiające uwagę na  najważniejszych treściach.
 • Hasła na marginesach umożliwiające szybkie odnajdywanie treści.

Autorki podręcznika do języka polskiego dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

Urszula Jagiełło absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel języka polskiego w szkołach średnich różnego typu. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego. Jest współautorką podręczników, scenariuszy na lekcje języka polskiego oraz przewodników dla nauczycieli. Lubi wyzwania edukacyjne i poszukuje nowych rozwiązań dydaktycznych. Specjalizuje się w edukacji filmowej i teatralnej. Współorganizuje konkurs promujący polską literaturę „Czytanie warte zachodu”.

Renata Janicka-Szyszko absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz zarządzanie oświatą. Nauczyciel akademicki i wieloletnia nauczycielka języka polskiego w liceach ogólnokształcących oraz egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Współautorka cyklu podręczników do języka polskiego, przewodników dla nauczycieli, książek dla nauczycieli, programów nauczania wyróżnionych w konkursach MEN i ORE oraz programu edukacji teatralnej. Współorganizatorka wojewódzkiego konkursu czytelniczego. Od kilkunastu lat zarządza szkołą ‒ jako wicedyrektor, a następnie jako dyrektor.

Magdalena Steblecka-Jankowskaabsolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego. Współautorka podręczników do języka polskiego, przewodników dla nauczycieli i scenariuszy lekcji. Współautorka nagrodzonych w konkursach MEN i ORE programów nauczania. Współpracowała z CKE w projekcie „Budowa banków zadań”.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-971-9
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Język polski