Podręcznik Historia 1. Część 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7202
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 400
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1062/2/2019
ISBN 978-83-6636-512-4
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Cena promocyjna 37,41 zł Cena regularna 44,01 zł

Podręcznik do historii, klasa 1, część 2. Zakres rozszerzony  

Podręcznik Historia zatytułowany „Średniowiecze” został przygotowany dla uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących i technikum na drugi semestr nauki. Poziom rozszerzony zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na ten poziom i skutecznie przygotować się do matury.

Podręcznik koncentruje się na przestawieniu treści obowiązujących do egzaminu maturalnego w ciekawy i przystępny sposób. Zrozumiały dla młodzieży język narracji pomaga w przyswojeniu procesów historycznych w zakresu średniowiecza. Publikacja kontynuuje dzieje historii zawarte w części 1 „Starożytność”. Autorzy wykorzystali bogate i różnorodne materiały źródłowe i ćwiczeniowe. Mapy i infografiki systematyzują wiedzę, są też opatrzone poleceniami.

Podręcznik do historii, część 2 . Zakres rozszerzony szkoły ponadpodstawowej składa się z 3 rozdziałów:

 1. Wczesne średniowiecze – do końca X w.
 2. Europa i polska w okresie pełnego średniowiecza – XI–XIII w.
 3. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce – XIV–poł XV w.

Co znajdziesz w podręczniku do historii, część 2 poziom rozszerzony?

 • Niezbędne definicje wyróżnione kolorem.  
 • Infografiki „Tu działa się historia” oraz „On/Ona tworzył historię” ułatwiają przyswojenie wiedzy z odległych czasów.
 • Tabele i mapy pomagają lepiej zrozumieć opisywane zagadnienia.
 • Przystępny język opowiadający o historii, nie pozwalający zagubić się uczniowi w jej meandrach.
 • Ćwiczenia w toku lekcji zwracające uwagę na inny kontekst tego samego zagadnienia.
 • Źródło historyczne oraz Opinia historyka uczące analizy i obudowane poleceniami do nich.
 • Cytaty inspirujące do własnych poszukiwań i rozbudzenia ciekawości nauczanym przedmiotem.
 • Pytania i polecenia na zakończenie lekcji sprawdzające zrozumienie omawianego zagadnienia oraz ćwiczące umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji, a wśród nich zadania oznaczone jako maturalne.
 • Blok z zadaniami maturalnymi po każdym dziale Sprawdź czy umiesz.
 • Wskazówki Na tej lekcji  służące rozpoczęciu omawiania nowych tematów.
 • Hasła na marginesach umożliwiające szybkie odnajdywanie treści.
 • Podsumowania lekcji będące wsparciem podczas samodzielnej nauki.
 • Chronologię dziejów po każdym dziale odzwierciedloną na osi czasu.

Autorzy podręcznika do historii dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

Janusz Ustrzycki ‒ pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego periodyku PCEN: „Nauczyciel i Szkoła”.

Autor podręczników do nauczania historii w gimnazjum w klasach I, II i III (Operon 2007-2011), w szkołach ponadgimnazjalnych w klasie I (Operon 2012) oraz współautor podręczników do klasy II (Operon 2013-2014) oraz klasy VII szkoły podstawowej (Operon 2017).

Wielokrotnie w latach 2009-2016 był autorem pytań oraz recenzji konkursów historycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Dyplomowany nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem pracy nauczycielskiej. Pracował na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej (ośmioklasowej, sześcioklasowej), gimnazjum i liceum.

Ukończył Studia Doktoranckie z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2000-2005) – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Temat pracy: Podziemie polityczne w dystrykcie krakowskim w okresie okupacji hitlerowskiej.

Zainteresowania: historia, film, muzyka, literatura. 

Mirosław Ustrzycki ‒ jest autorem publikacji popularyzatorskich i naukowych, w tym monografii: Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006. Współautor podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych do klasy II (Operon 2013-2014) oraz do klasy VII szkoły podstawowej (Operon 2017), a także autor podręcznika do klasy III szkół ponadgimnazjalnych (Operon 2015).

Współpracował z Podkarpackim Kuratorium Oświaty przy organizacji konkursów historycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych na obszarze historii jego zainteresowania dotyczą w pierwszym rzędzie: dziejów przemian obyczajowych, historii mentalności, idei i najszerzej rozumianej kultury oraz historii etnicznej ponadto zainteresowany kontrkulturą lat 60. XX. w.

Doktor historii i magister kulturoznawstwa, przez kilka lat wykładowca akademicki na Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; obecnie „freelancer”, zajmujący się pisaniem i redagowaniem tekstów w zakresie historii.

Pasjonat światowego kina, miłośnik różnorakich gatunków muzyki.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-512-4
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Historia