Ortograffiti RZ-Ż. Poziom 1. Klasy IV-V

Dostępność: W magazynie
SKU
N766
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7461-647-8
Autorzy Danuta Chwastniewska
Cena promocyjna 30,53 zł Cena regularna 35,92 zł

Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy
z „rz”, „ż”. Poziom I
dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

 

Zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „rz”, „ż”. Poziom I przygotowano dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej, a także ich nauczycieli i rodziców. Seria Ortograffiti ma na celu podniesienie świadomości ortograficznej u uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, czyli dysleksją rozwojową. Ćwiczenia, które wykonują uczniowie rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe, percepcję, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie, orientację w kierunkach, technikę czytania, czytania ze zrozumieniem, umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Zadania wspierają wzbogacanie wiedzy i słownictwa uczniów. Treści zadań są powiązane z podstawą programową z zakresu języka polskiego i innych przedmiotów, takich jak matematyka, historia, przyroda.

Zeszyt ćwiczeń ma na celu przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „rz” i „ż”. W tym zeszycie główny nacisk kładzie się na technikę czytania i pisania. Do opracowania przez cały rok szkolny jest 11 bloków, na opracowanie każdego bloku założono czas około tygodnia. Polecana jest kontynuacja ćwiczeń i realizacja zadań z zeszytu ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „rz”, „ż”. Poziom II.


Zeszyt ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „rz”, „ż”. Poziom I składa się z 11 rozdziałów:

 
Zasady pisowni wyrazów z „rz”

 1. „Rz” wymieniające się na „r” i w zakończeniach „-arz”, „-erz”
 2. „Rz” niewymienne
 3. „Rz” po spółgłoskach „b”, „ch”, „d”, „g”, „j”, „k”, „p”, „t”, „w”
 4. „Rz” – znajomość reguł

  Zasady pisowni wyrazów z „ż”
 5. „Ż” wymieniające się na „g”, „h”, „dz”, „s”, „z”, „ę (zi)”
 6. „Ż” niewymienne (część pierwsza); dwuznak „dż”
 7. „Ż” niewymienne (część druga); „ż” po spółgłoskach „l”, „ł”, „n”, „r”
 8. „Ż” – znajomość reguł
 9. „Rz” wymienne i w zakończeniach „-arz”, „-erz”; „ż” wymienne – powtórzenie
 10. „Rz” i „ż” niewymienne i po spółgłoskach – powtórzenie
 11. Głoski miękkie w wyrazach z „rz” i „ż”

 
Co znajdziesz w zeszycie
ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „rz”, „ż”. Poziom I?

 • zasady pisowni wyrazów z „rz”, „ż”

 • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania

 • humorystyczne zadania zachęcające młodzież do uczenia się

 • ćwiczenia z kaligrafii

 • ćwiczenia relaksacyjne

 • labirynty, zagadki, zadania logiczne

 • odpowiedzi do zadań (umieszczone na końcu zeszytu)

 

Autorka zeszytu ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „rz”, „ż”. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Danuta Chwastniewska ‒ wieloletni nauczyciel, a także wicedyrektor i terapeuta. Magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej. Absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci”. Autorka wielu artykułów i podręczników. W swojej pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. Zdobyła ogromne doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją i trudnościami w uczeniu się oraz z osobami upośledzonymi w stopniu lekkim. Prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, diagnozy interdyscyplinarnej, wyposażania uczniów w kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność czytania, pisania, liczenia.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7461-647-8
Autorzy Danuta Chwastniewska
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4, 5, 6
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti