Ortograffiti MIKS. Poziom 1. Klasy IV-V

Dostępność: W magazynie
SKU
N768
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7461-630-0
Autorzy Danuta Chwastniewska
Cena promocyjna 40,04 zł Cena regularna 47,10 zł

Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

 

Zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I został przygotowany dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej, a także ich nauczycieli i rodziców. Głównym zadaniem serii zeszytów ćwiczeń jest podniesienie świadomości ortograficznej u uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, czyli dysleksją rozwojową. Ćwiczenia zawarte w zeszycie rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe, koncentrację uwagi, percepcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, technikę czytania, czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Zadania są przygotowane tak, by wzbogacały wiedzę i słownictwo uczniów, szczególnie tych z trudnościami w nauce i dysleksją. Treści zadań zostały skorelowane z podstawą programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów (matematyki, historii, przyrody).
 

Zeszyt ćwiczeń  ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I składa się z 8 rozdziałów:
 

 1. Pisownia wyrazów z „ó”, „u”; wielka litera

 2. Pisownia wyrazów z „rz”, „ż”; pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

 3. Pisownia wyrazów z „ch”, „h”; pisownia „ą”, „ę”

 4. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „ó”, „u”); interpunkcja

 5. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „rz”, „ż”); interpunkcja

 6. Czytanie ze zrozumieniem (wyrazy z „ch”, „h”); interpunkcja

 7. Test

 8. Ćwiczenia usprawniające rękę

 
Co znajdziesz w zeszycie ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I?
 

 • zasady pisowni wielką literą, łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów z „nie”

 • zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”; „rz”, „ż”; „ch”, „h”; „ą”, „ę”

 • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem

 • ćwiczenia o tematyce bliskiej uczniom, zabawne i humorystyczne

 • ćwiczenia usprawniające rękę oraz doskonalące pismo kaligraficzne

 • ćwiczenia relaksacyjno-terapeutyczne

 • rebusy, quizy, zagadki

 

Autorka zeszytu ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Danuta Chwastniewska ‒ magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej (Gdańsk – OLPI), absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci”. Wieloletni nauczyciel, a także wicedyrektor i terapeuta. Autorka wielu podręczników oraz artykułów. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się, osobami upośledzonymi w stopniu lekkim. W swojej pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. Trenerka prowadząca szkolenia w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, diagnozy interdyscyplinarnej, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami czy wyposażania uczniów w kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność czytania, pisania, liczenia.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7461-630-0
Autorzy Danuta Chwastniewska
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4, 5, 6
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti