Maturalne karty pracy. Chemia 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum.

Dostępność: W magazynie
SKU
N7125
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 110
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-531-5
Cena promocyjna 24,25 zł Cena regularna 28,53 zł

Chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Maturalne karty pracy to uzupełnienie podręcznika do chemii w zakresie rozszerzonym. Zaprojektowane w nowej, perforowanej formie zostały bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli. Każdą kartę z zadaniami można oderwać, rozwiązać zadania, oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt, kompletując całość publikacji.

Odpowiednie materiały do nauki to podstawa sukcesu na egzaminie maturalnym. Chemia 1. Maturalne karty pracy to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników, a ich zawartość jest zgodna z wymaganiami w zakresie rozszerzonym programu nauczania. Dzięki zadaniom zebranym w kartach pracy uczeń może sobie przypomnieć treści poznane w poprzednich latach (szkoła podstawowa), a także utrwalić aktualnie omawiane tematy.  adania obejmują materiał ze szkoły podstawowej (nauka o atomach czy cząsteczkach), wiązania chemiczne czy energetykę reakcji chemicznych. Są wartościowym i kompleksowym sposobem utrwalania wiedzy. Zaproponowane przez autora zadania rozwijają te umiejętności, które mogą wpłynąć na sukces maturalny, czyli rozwiązywanie problemów chemicznych z zastosowaniem metody naukowej czy analiza materiałów źródłowych. Elementy graficzne maturalnych kart pracy, takie jak tabele czy schematy, są wartościowym elementem wspierającym praktyczne zastosowanie wiedzy i przygotowującym do przyszłego egzaminu.

Chemia1 . Maturalne karty pracy składają się z 31 kart pracy, w tym kart powtórzeniowych:

 1. Powtórzenie ze szkoły podstawowej
  1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna – powtórzenie ze szkoły podstawowej
  2. Masa atomowa. Izotopy
  3. Reakcje jądrowe
  4. Okres półtrwania
  5. Mol i masa molowa
  6. Objętość molowa gazów. Równanie Clapeyrona
  7. Ustalanie wzoru związku chemicznego. Stechiometryczny stosunek reagentów
  8. Niestechiometryczny stosunek reagentów. Wydajność reakcji
  9. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Powtórzenie – cz. 1
  10. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Powtórzenie – cz. 2
 2. Budowa atomu. Powtórzenie ze szkoły podstawowej
  1. Rozwój teorii budowy atomu. Kwantowo-mechaniczny model atomu
  2. Konfiguracja elektronowa atomów i jonów. Układ okresowy pierwiastków a konfiguracja elektronowa atomu
  3. Budowa atomu. Powtórzenie – cz. 1
  4. Budowa atomu. Powtórzenie – cz. 2
 3. Wiązania chemiczne – powtórzenie ze szkoły podstawowej
  1. Wiązanie jonowe i metaliczne. Wiązanie kowalencyjne
  2. Budowa cząsteczek. Hybrydyzacja orbitali atomowych
  3. Oddziaływania międzycząsteczkowe
  4. Związki kowalencyjne o strukturze molekularnej. Kryształy kowalencyjne
  5. Wiązania chemiczne. Podsumowanie – cz. 1
  6. Wiązania chemiczne. Podsumowanie – cz. 2
 4. Efekty energetyczne reakcji chemicznych
  1. Prawo Hessa
  2. Warunek zachodzenia reakcji chemicznych. Szybkość reakcji chemicznych
  3. Zależność szybkości reakcji chemicznej od stężeń reagujących substancji. Katalizatory i reakcje katalityczne
  4. Równowaga chemiczna. Stała równowagi chemicznej           
  5. Wpływ zmiany warunków na równowagi chemiczne. Obliczenia z wykorzystaniem stałych równowagi
  6. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych. Powtórzenie – cz. 1
  7. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych. Powtórzenie – cz. 2

 

Co znajdziesz w publikacji Chemia 1. Maturalne karty pracy?

Publikacja łączy w sobie zadania teoretyczne, sprawdzające znajomość konkretnych informacji, i praktyczne, wymagające myślenia analitycznego i sprawności rachunkowej. Maturalne karty pracy Chemia 1 zawierają:

 • zadania umożliwiające przypomnienie sobie wiadomości ze szkoły podstawowej,
 • wszystkie typy zadań maturalnych ‒ zarówno zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz typu prawda – fałsz), jak i zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi, zadania z luką),
 • starannie dobrane schematy, wykresy, zestawienia,
 • interesujące zadania, w których wymagana jest umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych,
 • karty powtórzeniowe, dzięki którym uczeń utrwali wiedzę z opracowanego działu.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-531-5
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Chemia