Karty pracy ucznia. Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7118
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-524-7
Cena promocyjna 20,90 zł Cena regularna 24,59 zł

Karty pracy ucznia. Wiedza o społeczeństwie. Klasa 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Każda z kart pracy zamieszczonych w publikacji zawiera zadania, które są uzupełnieniem podręcznika. Publikacja zaproponowana w nowej, perforowanej formie, została bardzo dobrze przyjęta przez nauczycieli, dzięki możliwości oderwania poszczególnych kart i przekazania rozwiązanych zadań do sprawdzenia nauczycielowi. Zweryfikowane karty można wpiąć w skoroszyt tworzący całość publikacji.

Wiedza o społeczeństwie 1. Karty pracy ucznia to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Autorzy opracowali zadania, które pozwalają nie tylko utrwalić wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie, lecz także doskonalić umiejętności związane z rozumieniem i interpretacją aktualnych wydarzeń życia społecznego, kwestii stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania otwarte wpływają na kształtowanie umiejętności oceny zjawisk życia politycznego czy kulturalnego. Rozwijają zdolność formułowania argumentów i wyciągania wniosków na podstawie własnych obserwacji i przemyśleń czy materiałów źródłowych. Materiał zadań został podzielony na trzy działy, które dotyczą społeczeństwa, polityki, prawa i organów władzy. Każdy dział kończy się zadaniami powtórzeniowymi, które pomagają uczniowi zweryfikować wiedzę z opracowanego materiału. Karty pracy są zgodne z wymaganiami przewidzianymi w zakresie podstawowym podstawy programowej.

Wiedza o społeczeństwie 1. Karty pracy ucznia składa się z 27 kart obejmujących materiał z 3 działów:

 1. Człowiek i społeczeństwo
  1. Potrzeby człowieka
  2. Role społeczne
  3. Współczesna rodzina
  4. Proces socjalizacji
  5. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa
  6. Wartości w społeczeństwie polskim
  7. Negatywne zjawiska w życiu społecznym – postrzeganie odmienności
  8. Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania
  9. Problemy współczesnej młodzieży w Polsce
 2. Społeczeństwo obywatelskie
  1. Organizacje w społeczeństwie obywatelskim
  2. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
  3. Nurty myśli politycznej
  4. Partie polityczne w Polsce
  5. Współczesne media w Polsce
  6. Patologie życia publicznego
  7. Rola opinii publicznej w społeczeństwie obywatelskim
 3. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
  1. Konstytucyjne zasady ustroju RP
  2. Formy demokracji bezpośredniej
  3. Prawo wyborcze w RP
  4. Władza ustawodawcza RP
  5. Funkcje władzy ustawodawczej
  6. Władza wykonawcza – Prezydent RP
  7. Władza wykonawcza w RP – Rada Ministrów
  8. Samorząd terytorialny w RP
  9. Władza sądownicza w RP – Sądy
  10. Władza sądownicza w RP – Trybunały
  11. Najwyższa Izba Kontroli i Prokuratura

Co znajdziesz w publikacji Wiedza o społeczeństwie 1. Karty pracy ucznia ?

Publikacja składa się z zestawów zadań z zakresu podstawowego. Karty pracy zawierają liczne mapy, wykresy i schematy prezentujące aktualne dane. Autorzy zadbali także o dobór interesujących tekstów źródłowych. Zamieszczone w publikacji zadania są otwarte, wymagające dłuższej odpowiedzi, oraz zamknięte:

 • kształtują niezbędne umiejętności, jak odczytywanie danych z mapy, wykresów: kołowych, słupkowych i liniowych, schematów, tabel;
 • odnoszą się do aktualnych danych statystycznych;
 • doskonalą umiejętność czytania i interpretacji materiałów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych;
 • rozwijają umiejętności formułowania oceny, argumentowania, wyciągania wniosków;
 • skutecznie utrwalają wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

karty pracy wiedza o spoleczenstwie wos szkola ponadpodstawowa 1 klasa ciekawostki zakres podstawowy

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-524-7
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!