Karty pracy ucznia. Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7133
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 68
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-540-7
Cena promocyjna 20,90 zł Cena regularna 24,59 zł

Podstawy przedsiębiorczości 1. Karty pracy ucznia. Liceum i technikum

Karty pracy ucznia zaprojektowane w zupełnie nowej, perforowanej formie, są świetnym uzupełnieniem podręcznika do nauki podstaw przedsiębiorczości. Ta publikacja, która ma pomóc utrwalić i rozszerzyć wiedzę została bardzo dobrze przyjęta przez nauczycieli. Każdą kartę można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt tworzący całość publikacji.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Karty pracy ucznia to publikacja dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Każda karta pracy to zestaw zadań porządkujących i weryfikujących zdobytą wiedzę, a także umożliwiających rozwijanie zagadnień wymaganych w podstawie programowej.

Zadania znajdujące się w kartach pracy rozwijają umiejętność selekcji i analizowania informacji z różnych źródeł, dają możliwość zastosowania w praktyce kluczowych pojęć związanych z przedsiębiorczością. Zadania w kartach pracy utrwalają wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej i instytucji finansowych, projektowania działań w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej czy aktywności zawodowej.

Podstawy przedsiębiorczości 1. Karty pracy ucznia składają się z 26 kart zgrupowanych w 4 działach:

 1. Człowiek ‒ istota przedsiębiorcza
  1. Istota przedsiębiorczości
  2. Postawy sprzyjające przedsiębiorczości
  3. Komunikacja interpersonalna
 2. Gospodarka rynkowa
  1. Zalety gospodarki rynkowej
  2. Prawo popytu i podaży
  3. Cechy i rodzaje rynków
  4. Budżet państwa i wahania koniunkturalne w gospodarce
  5. Ochrona konsumenta
 3. Instytucje gospodarki rynkowej
  1. Instytucje gospodarki rynkowej
  2. Instytucje rynku finansowego
  3. Znaczenie Narodowego banku Polskiego
  4. Zasady oszczędzania i inwestowania
  5. Usługi bankowe
  6. Giełda i rynek papierów wartościowych
  7. Fundusze inwestycyjne
  8. Zabezpieczenia emerytalne
  9. System podatkowy w Polsce
  10. Deklaracja podatkowa
  11. Rynek ubezpieczeń
  12. Reklamacja produktu finansowego
 4. Aktywność zawodowa
  1. Wskaźniki rynku pracy
  2. Funkcjonowanie rynku pracy
  3. Motywy aktywności zawodowej
  4. Metody poszukiwania pracy
  5. Życiorys i list motywacyjny
  6. Rozmowa kwalifikacyjna

Co znajdziesz w publikacji Podstawy przedsiębiorczości 1. Karty pracy ucznia?

Po każdym dziale znajdują się karty powtórzeniowe ‒ zawierają one zadania obejmujące wszystkie zagadnienia poruszane w dziale. Zadania zostały tak dobrane, aby uczniowie:

 • nauczyli się selekcjonować i analizować źródła informacji oraz wyciągać wnioski;
 • kształtowali umiejętność planowania swojej przyszłości zawodowej;
 • utrwalili zdobytą wiedzę ekonomiczną oraz informacje dotyczące funkcjonowania rynku finansowego;
 • rozwijali proaktywność.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-540-7
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości