Karty pracy ucznia. Geografia 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7120
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 128
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-526-1
Cena promocyjna 20,90 zł Cena regularna 24,59 zł

Geografia 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Wspierająca proces nauczania publikacja jest uzupełnieniem podręcznika. Karty pracy ucznia zostały wydane w nowej, perforowanej formie. Wybraną kartę można oderwać, a po uzupełnieniu zadań oddać nauczycielowi do sprawdzenia i wpiąć do skoroszytu tworzącego całość publikacji. 

Publikacja Geografia 1. Karty pracy ucznia pozwala uczniom w łatwy i wygodny sposób zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej z geografii. Karty są przeznaczone dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Rozwijają one myślenie naukowe i utrwalają wiedzę geograficzną. Kształtują też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczniowie poprzez rozwiązywanie zadań doskonalą umiejętność korzystania z planów, map, wykresów, danych statystycznych czy tekstów źródłowych. Część zadań pozwoli uczniom kształcić umiejętność dokonywania niezbędnych obliczeń geograficznych. Geografia 1. Karty pracy ucznia obejmują materiał od źródeł informacji geograficznej, przez podstawy korzystania z map, ruch obrotowy Ziemi, do panującego na niej klimatu, występujących zjawisk oraz procesów, które ją kształtują. Różnorodne zadania i wartościowe grafiki sprawiają, że publikacja jest idealnym sposobem na poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności związanych z geografią.

Geografia 1. Karty pracy ucznia składają się z 21 kart tematycznych:

 1. Źródła informacji geograficznej 
 2. Mapa i jej elementy
 3. Metody przedstawiania zjawisk na mapach
 4. Ziemia we Wszechświecie
 5. Ruch obrotowy Ziemi
 6. Ruch obiegowy Ziemi
 7. Obieg ciepła w atmosferze ‒ temperatura powietrza
 8. Opady i osady atmosferyczne
 9. Ciśnienie atmosferyczne ‒ cyrkulacja globalna  
 10. Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
 11. Klimaty kuli ziemskiej
 12. Woda na Ziemi. Właściwości wód morskich
 13. Rzeki
 14. Lodowce i lądolody
 15. Budowa wnętrza Ziemi
 16. Minerały i skały
 17. Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
 18. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi: ruchy masowe i działalność wiatru
 19. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi przy udziale wody
 20. Procesy glebotwórcze i typy gleb
 21. Roślinność na Ziemi. Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe 

Co znajdziesz w publikacji Geografia 1. Karty pracy ucznia?

Poza kartami pracy, które przypisane są do konkretnej lekcji w podręczniku, w publikacji znajduje się także sześć kart powtórzeniowych. Wśród zadań umieszczonych w kartach pracy znajdują się zadania:

 • wymagające analizy schematów, wykresów, tekstów źródłowych i wyciągania wniosków,
 • polegające na definiowaniu pojęć geograficznych,
 • obliczeniowe,
 • typu prawda–fałsz,
 • z mapą,
 • polegające na wyjaśnianiu procesów geograficznych.
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-526-1
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Geografia