Karty pracy ucznia. Filozofia. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7147
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 72
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-544-5
Cena promocyjna 20,90 zł Cena regularna 24,59 zł

Filozofia. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Karty pracy ucznia z filozofii to uzupełnienie podręcznika do filozofii w zakresie podstawowym. Zostały przygotowane w zupełnie nowej, perforowanej formie, bardzo dobrze przyjętej przez nauczycieli. Każdą kartę publikacji można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt tworzący całość publikacji.

Zestaw zadań dostępny na kartach pracy pozwala realizować wymagania przewidziane w zakresie podstawowym programu. Filozofia 1. Karty pracy ucznia to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające m.in.: znaczenie filozofii jako fundamentalnego składnika dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej, przedstawienie wpływu starożytnej filozofii greckiej na kulturę europejską czy charakterystykę najważniejszych dyscyplin filozoficznych. Autorka przybliżyła teorie i twierdzenia najwybitniejszych filozofów, m.in. Platona i Arystotelesa. Zadania zebrane w kartach pracy pomagają uczniom utrwalić wiedzę z zakresu filozofii, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, jasnego formułowania myśli i logicznego uzasadniania własnych poglądów.

Filozofia. Karty pracy ucznia składa się z 29 kart:

 1. Czym jest filozofia? Geneza namysłu filozoficznego
 2. Filozofia jako nauka
 3. Pytania filozoficzne
 4. W poszukiwaniu arché. Jońscy filozofowie przyrody
 5. Czy filozofowie jońscy byli pierwszymi naukowcami?
 6. Stałość i zmienność. Filozoficzny spór na temat natury rzeczywistości
 7. W jaki sposób starożytni myśliciele uzasadniali swoje racje?
 8. Czy istnieją przedmioty niepodzielne?
 9. Filozoficzny spór dotyczący ludzkiego umysłu: materializm i dualizm
 10. Dlaczego ludzie postępują źle? Intelektualizm etyczny Sokratesa
 11. Nauczanie Sokratesa: samopoznanie i mądrość
 12. Teoria idei
 13. Teoria poznania
 14. Mistyczny aspekt nauczania Platona
 15. Pierścień Gygesa
 16. Doskonałe państwo – sprawiedliwy człowiek
 17. Miłość platoniczna
 18. Metafizyka Arystotelesa
 19. Kim jest człowiek? Próba definicji
 20. Polityka Arystotelesa
 21. Wpływ szkół helleńskich na refleksję etyczną
 22. Współczesne modele oceny etycznej. Utylitaryzm i deontologia
 23. Tropy sceptyckie jako wyzwanie dla epistemologii
 24. Czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe?
 25. Błędy w rozumowaniu
 26. Starożytne koncepcje Boga
 27. Filozoficzne i religijne poszukiwania św. Augustyna z Hippony
 28. Jak pojmowano sztukę na przestrzeni dziejów?
 29. Spór o kryterium piękna

 

Co znajdziesz w publikacji Filozofia. Karty pracy ucznia?

Po każdym temacie znajdują się karty powtórzeniowe. Typy zadań umieszczone w Kartach pracy:

 • argumentowanie za i przeciw podanej tezie,
 • analiza tekstów filozoficznych,
 • definiowanie pojęć filozoficznych,
 • formułowanie własnych stanowisk i przemyśleń,
 • rozważania na temat wpływu filozofów starożytnych na obecną kulturę.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-544-5
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Filozofia