Zeszyt ćwiczeń. Podstawy przedsiębiorczości 1. Szkoła branżowa I stopnia

Dostępność: W magazynie
SKU
N7159
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format B5
Liczba stron 108
Poziom nauczania Szkoła branżowa I, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-562-9
Autorzy Jarosław Korba
Cena promocyjna 21,62 zł Cena regularna 25,43 zł

Podstawy przedsiębiorczości 1. Zeszyt ćwiczeń składa się z 46 kart zgrupowanych w 5 działów:

 1. Gospodarka rynkowa
  1.  Istota przedsiębiorczości  
  2.  Postawy sprzyjające przedsiębiorczości
  3.  Komunikacja interpersonalna  
  4.  Zalety gospodarki rynkowej  
  5.  Prawo popytu i podaży  
  6.  Cechy i rodzaje rynków  
  7.  Wahania koniunkturalne i rola państwa w gospodarce  
  8.  Ochrona konsumenta  
  9.  Gospodarka rynkowa – powtórzenie wiadomości
 2. Instytucje gospodarki rynkowej
  1.  Rola pieniądza w gospodarce
  2.  Instytucje rynku finansowego  
  3.  Znaczenie Narodowego Banku Polskiego
  4.  Zasady oszczędzania i inwestowania  
  5.  Usługi bankowe  
  6.  Giełda i rynek papierów wartościowych
  7.  Fundusze inwestycyjne
  8.  Zabezpieczenia emerytalne  
  9.  System podatkowy w Polsce  
  10.  Deklaracja podatkowa PIT                                 
  11.  Rynek ubezpieczeń  
  12.  Reklamacja produktu finansowego
  13.  Instytucje gospodarki rynkowej – powtórzenie wiadomości  
 3. Aktywność zawodowa
  1.  Wskaźniki rynku pracy
  2.  Funkcjonowanie rynku pracy  
  3.  Motywy aktywności zawodowej
  4.  Metody poszukiwania pracy
  5.  Życiorys (CV) i list motywacyjny
  6.  Rozmowa kwalifikacyjna
  7.  Formy zatrudnienia  
  8.  Systemy płac
  9.  Obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy  
  10.  Rodzaje urlopów  
  11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  12.  Ochrona praw pracowniczych  
  13.  Aktywność zawodowa – powtórzenie wiadomości
 4. Przedsiębiorstwo
  1.  Klasyfikacja przedsiębiorstw  
  2.  Struktura biznesplanu
  3.  Pomysł na własną działalność gospodarczą  
  4.  Biznesplan własnego przedsiębiorstwa  
  5.  Otoczenie przedsiębiorstwa
  6.  Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw  
  7.  Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej
  8.  Finansowanie działalności gospodarczej  
  9.  Zarządzanie przedsiębiorstwem  
  10.  Główne instrumenty marketingowe  
  11.  Działania promocyjne  
  12.  Efekty finansowe przedsiębiorstwa  
  13.  Formy opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej
  14.  Podstawowe zasady księgowości  
  15.  Przedsiębiorstwo – powtórzenie wiadomości
 5. Etyka biznesu
  1.  Negocjacje w biznesie
  2.  Zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie
  3.  Etyka na rynku finansowym  
  4.  Szara strefa w Polsce
  5.  Kariera zawodowa przedsiębiorcy
  6.  Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku lokalnym  
  7.  Etyka biznesu – powtórzenie wiadomości  
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-562-9
Autorzy Jarosław Korba
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości