Zeszyt ćwiczeń. Historia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Dostępność: W magazynie
SKU
N7157
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format B5
Liczba stron 100
Poziom nauczania Szkoła branżowa I, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-560-5
Autorzy Cezary Tulin
Cena promocyjna 21,62 zł Cena regularna 25,43 zł

Historia 1. Zeszyt ćwiczeń składa się z 24 kart zgrupowanych w 5 działów:

 1. Starożytność
  1. Najstarsze ośrodki cywilizacyjne starożytności
  2. Dziedzictwo antycznej cywilizacji greckiej
  3. Dzieje i osiągnięcia cywilizacyjne starożytnego Rzymu. Początki chrześcijaństwa
 2. Średniowieczne kręgi kulturowe
  1.  Cesarstwo Bizantyńskie oraz świat islamu
  2.  Europa Zachodnia  
  3.  Kultura łacińskiej Europy w średniowieczu  
 3. Ziemie polskie w średniowieczu
  1.  Narodziny państwa polskiego – panowanie Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  2.  Monarchia piastowska w latach 1025-1138
  3.  Rozbicie dzielnicowe i jego skutki
  4.  Polska za Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
  5.  Od unii polsko-węgierskiej do unii polsko-litewskiej
  6.  Państwo polsko-litewskie za panowania Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka
  7.  Miejsce Polski w średniowiecznej Europie. Kultura na ziemiach polskich  
 4. Czasy nowożytne
  1.  Wielkie odkrycia geograficzne i europejska ekspansja kolonialna
  2.  Reformacja i konflikty religijne w Europie  
  3.  Kultura europejska epoki renesansu i baroku
  4.  Oświecenie i przemiany cywilizacyjne oraz polityczne XVIII w.
 5. Rzeczpospolita Obojga Narodów – XVI–XVIII w.
  1.  Państwo polsko-litewskie w XVI w.
  2.  Rzeczpospolita Obojga Narodów w  połowie XVI w.
  3.  Kultura renesansowa w Rzeczypospolitej  
  4.  Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w.
  5.  Rzeczpospolita w czasach saskich Kultura barokowo-sarmacka  
  6.  Rzeczpospolita za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja 3 maja  
  7.  Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów Oświecenie w Rzeczypospolitej  
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-560-5
Autorzy Cezary Tulin
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Historia