Zeszyt ćwiczeń. Geografia 1. Szkoła branżowa I stopnia

Dostępność: W magazynie
SKU
N7160
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format B5
Liczba stron 96
Poziom nauczania Szkoła branżowa I, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-563-6
Autorzy Sławomir Kurek
Cena promocyjna 21,62 zł Cena regularna 25,43 zł

Geografia 1. Zeszyt ćwiczeń składa się z 25 kart zgrupowanych w 7 działów:

 1. Źródła informacji geograficznej
  1. Metody pozyskiwania informacji geograficznych
  2. Metody prezentacji zjawisk w tabelach i na wykresach
  3. Metody prezentacji zjawisk na mapach
  4. Czytanie i interpretacja mapy
 2. Obserwacje astronomiczne
  1. Budowa Wszechświata. Galaktyki i gwiazdozbiory
  2. Ziemia w Układzie Słonecznym
  3. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
 3. Dynamika zjawisk atmosferycznych
  1. Rozkład temperatury powietrza i opadów na Ziemie
  2. Mechanizm cyrkulacji atmosfery
  3. Strefy klimatyczne i typy klimatów na Ziemi
 4. Dynamika procesów hydrologicznych
  1. Zróżnicowanie zasobów wodnych na Ziemi
  2. Oceany i morza
  3. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi
  4. Lodowce i ich rozmieszczenie
 5. Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych
  1. Budowa wnętrza Ziemi i tektonika płyt litosfery
  2. Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (wulkanizm, trzęsienia ziemi i ruchy górotwórcze)
  3. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi (działalność wód płynących, lodowców i lądolodów oraz wiatru)
  4. Podział skał i gospodarcze zastosowanie surowców skalnych
 6. Procesy glebotwórcze oraz powiązania klimatyczno-glebowo0roślinne na świecie
  1. Typy genetyczne gleb w Polsce
  2. Strefowość roślinna na Ziemi
 7. Środowisko przyrodnicze Polski
  1. Regiony fizyczno-geograficzne Polski
  2. Surowce mineralne Polski
  3. Klimat Polski
  4. Sieć woda Polski
  5. Formy ochrony przyrody
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-563-6
Autorzy Sławomir Kurek
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Geografia