Podręcznik Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N6854
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 192
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1018/1/2019
ISBN 978-83-7879-941-2
Autorzy Jarosław Korba, Zbigniew Smutek
Cena promocyjna 46,20 zł Cena regularna 54,35 zł

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości 1, klasa 2, zakres podstawowy

 
Podręcznik Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów drugiej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest realizowany od klasy 2. Treści podręcznika składające się na tom 1 pozwalają zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej w zakresie podstawowym. Autorzy skupili się przede wszystkim na kształtowaniu przedsiębiorczych postaw ucznia. Głównym celem podręcznika jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i świadomego udziału w życiu gospodarczym i społecznym, a w szczególności odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych. W podręczniku położono nacisk na umiejętność dostosowania się młodzieży do zmieniającego się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę dotyczącą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podręcznik wzbogacono o materiały powstałe we współpracy z rządowym Biurem Rzecznika Finansowego.

 

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, tom 1 dla klasy 2, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z 4 działów:
 

 1. Człowiek – istota przedsiębiorcza

 2. Gospodarka rynkowa

 3. Instytucje gospodarki rynkowej

 4. Aktywność zawodowa

podrecznik podstawy przedsiebiorczosci szkola ponadpodstawowa 2 klasa przykladowe strony

 

Co znajdziesz w podręczniku Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy?
 

 • wyróżnione w ramce definicje i najważniejsze wiadomości do zapamiętania z danej lekcji

 • grafiki i schematy ułatwiające usystematyzowanie najważniejszych informacji

 • wskazówki Na tej lekcji służące rozpoczęciu omawiania nowych tematów

 • pytania i polecenia ćwiczące praktyczne zrozumienie przekazywanych treści

 • propozycje projektów do każdego działu, które pozwalają na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy i umiejętności

 • hasła na marginesach umożliwiające szybkie odnajdywanie treści

 • podsumowania lekcji będące wsparciem podczas samodzielnej nauki

podrecznik podstawy przedsiebiorczosci szkola ponadpodstawowa 2 klasa ciekawostki

Autorzy podręcznika do podstaw przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

dr Zbigniew Smutek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Absolwent studiów podyplomowych z konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa UMCS. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I LO im. St. Staszica w Lublinie. Wychowawca ponad 50 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Od 20 lat związany z Wydawnictwem Operon.

Jarosław Korba – ukończył geografię oraz studia z zakresu przedsiębiorczości. W przeszłości praktyk biznesu. Od ponad 25 lat jest nauczycielem podstaw przedsiębiorczości, geografii oraz ekonomii. Wykorzystuje zdobyte w biznesie doświadczenie w pracy z młodzieżą, pracy dydaktycznej oraz przy opracowywaniu podręczników szkolnych. Autor i współautor podręczników, programów nauczania i różnorodnych materiałów dydaktycznych z zakresu podstaw przedsiębiorczości, edukacji europejskiej i geografii. Pełnił funkcję doradcy metodycznego, uczestniczył w pracach nad opracowaniem podstawy programowej. Pomysłodawca przedmiotu ekonomia w praktyce. Egzaminator i współpracownik OKE.

 

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-941-2
Autorzy Jarosław Korba, Zbigniew Smutek
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości