Podręcznik Historia 2. Część 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7193
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 384
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1062/3/2020
ISBN 978-83-6636-503-2
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Cena promocyjna 37,41 zł Cena regularna 44,01 zł

Podręcznik do historii, klasa 2, zakres rozszerzony

Podręcznik Historia 2. Część 1. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 2 liceów ogólnokształcących i techników rozpoczynających naukę historii w pierwszym semestrze. Publikacja obejmuje zakres od nowożytności do końca XVII w.

Każdy rozdział podręcznika otwiera spis tematów z danego obszaru. Natomiast każdy temat zawiera wypunktowane cele lekcji, które uczniowie osiągną po przyswojeniu danej partii materiału. Publikacja zawiera liczne teksty źródłowe, infografiki i mapy ilustrujące treści merytoryczne. Elementy te opatrzone poleceniami pomagają w rozwinięciu umiejętności analizy zawartych w nich treści. Informacje o źródle oraz opinie historyków to kolejne elementy, które poszerzają wiedzę, a także są punktem wyjścia do dyskusji i doskonalenia analizy – umiejętności pożądanej na egzaminie maturalnym. W toku lekcji do poszczególnych elementów zaproponowano wiele poleceń i pytań do wykorzystania przez nauczyciela lub do nauki samodzielnej przez ucznia w domu. Hasła na marginesach wskazują treści obowiązkowe do zapamiętania. Zastosowane tabele i schematy usystematyzują wiedzę.

Bloki „Podsumowanie lekcji” i „Podsumowanie przed sprawdzianem” występujące na końcu działu zawierają esencję wiadomości i ułatwiają szybkie powtórki. Podręcznik kończy się polecaną listą lektur, które warto poznać, oraz indeksami: osobowym i pojęć.


Podręcznik do historii, zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się z 4 działów:

  1.  U początków nowożytnej Europy
  2. „Złoty wiek” państwa polsko-litewskiego
  3. „Wielki wiek” XVII
  4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w końcu XVI i w XVII w.
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-503-2
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 2
Seria Reforma 2017
Przedmiot Historia