Podręcznik Geografia 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7191
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 384
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-501-8
Autorzy Sławomir Kurek
Cena promocyjna 48,95 zł Cena regularna 57,59 zł

Podręcznik do geografii, klasa 2, zakres rozszerzony

Podręcznik Geografia 2. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 2 liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja pozwala przygotować się do uzyskania pozytywnego wyniku na maturze z tego przedmiotu.

Każdy dział publikacji zaczyna się od spisu tematów z danego obszaru. Bezpośrednio pod tytułem rozdziału uczeń znajdzie blok „Na tej lekcji”, gdzie podano cele realizowane w danym temacie. Zagadnienia z geografii politycznej, społecznej i gospodarczej zilustrowano licznymi wykresami, diagramami i mapami. Ilustracje wykorzystano także w bloku zadań do rozwiązania, których wykonanie po każdej lekcji umożliwi uczniom zapoznanie się z typami zadań występującymi w arkuszach maturalnych. Podsumowanie lekcji stanowi zbiór najważniejszych treści do zapamiętana z danego tematu. Z podobnego zestawienia – Podsumowanie przed sprawdzianem – można skorzystać przy powtórkach po przerobieniu całego działu. Hasła na marginesach i definicje wyróżnione kolorową czcionką pozwolą szybko odnaleźć najważniejsze pojęcia, nazwy i zagadnienia.

Podręcznik do geografii dla klasy 2, zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się z 7 działów:

  1. Podział polityczny i rozwój społeczno-gospodarczy świata
  2. Zagadnienia demograficzne i społeczne
  3. Współczesne kierunki rozwoju gospodarczego na świecie i w Polsce
  4. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
  5. Zmiany struktury przemysłu i budownictwa
  6. Rola usług w gospodarce
  7. Relacje człowiek – środowisko geograficzne
Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-501-8
Autorzy Sławomir Kurek
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 2
Seria Reforma 2017
Przedmiot Geografia