Podręcznik Chemia 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7186
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 428
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1059/2/2020
ISBN 978-83-7879-996-2
Autorzy Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja
Cena promocyjna 51,40 zł Cena regularna 60,47 zł

Podręcznik do chemii, klasa 2, zakres rozszerzony

Podręcznik Chemia 2. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 2 liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja pozwala przygotować się do uzyskania pozytywnego wyniku na maturze z tego przedmiotu.

Autorzy każdy rozdział zaczynają od krótkiego opisu zagadnień z danego obszaru. Następnie prowadzą ucznia poprzez świat nauki, wskazując mu cele do każdej lekcji, ilustrując wykład licznymi doświadczeniami i zestawieniami wyników oraz danych w formie tabel i wykresów.

Dzięki temu uczeń szybciej skupia swoją uwagę na najważniejszych informacjach.

Definicje, prawa i najważniejsze treści zostały wyraźnie wyróżnione.

Uczeń może kształcić umiejętność wykonywania obliczeń, śledząc rozwiązania przykładowych zadań. Dodatkowo na końcu każdego działu znajduje się zestaw zadań do rozwiązania, dzięki którym uczeń samodzielnie sprawdzi stopień swoich postępów w nauce.

Aby ułatwić szybkie opanowanie materiału oraz powtórki, w podręczniku umieszczono bloki Podsumowanie lekcji oraz Podsumowania przed sprawdzianem.

Podręcznik do chemii dla klasy 2, zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się z 7 działów:

  1. Roztwory wodne
  2. Reakcje w roztworach wodnych
  3. Reakcje utlenienia i redukcji
  4. Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza
  5. Systematyka związków nieorganicznych
  6. Metale, niemetale i ich związki
  7. Zastosowanie wybranych związków nieorganicznych
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-996-2
Autorzy Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 2
Seria Reforma 2017
Przedmiot Chemia