Chemia 7. Podręcznik

Dostępność: W magazynie
SKU
N6365
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 200
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
Numer dopuszczenia 919/1/2017
ISBN 978-83-7879-534-6
Autorzy Bożena Kupczyk, Maria Barbara Szczepaniak, Wiesława Nowak
Cena promocyjna 44,99 zł Cena regularna 52,93 zł

Autorki duży nacisk kładą na kształcenie u ucznia umiejętności obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, wyrabiania nawyków pracy laboratoryjnej. Zagadnienia poruszane w podręczniku obejmują między innymi bezpieczeństwo w pracowni chemicznej, tematykę substancji chemicznych znajdujących się w otoczeniu ucznia. Uczeń poznaje wzory związków chemicznych, pojęcie wartościowości, niemetale i ich tlenki oraz niektóre wodorki.

  • Świat chemii w otoczeniu człowieka – wskazanie zagrożeń w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z substancjami, zapoznanie z zastosowaniem substancji zgodnie z ich właściwościami.
  • Dokładnie zaplanowane doświadczenia – możliwość optymalnego wykorzystania czasu podczas lekcji, rozbudzenie w uczniach  zainteresowania chemią oraz rozwój umiejętności wyciągania wniosków i samodzielnego myślenia.
  • Rozdział o szkle i sprzęcie laboratoryjnym oraz o pracy w laboratorium to podstawa samodzielnej i poprawnej pracy ucznia podczas  doświadczeń chemicznych przeprowadzanych na lekcji.
  • Zróżnicowane tematy projektów do realizacji – inspiracja dla ucznia do twórczego działania, między innymi na rzecz ochrony środowiska.  
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-534-6
Autorzy Bożena Kupczyk, Maria Barbara Szczepaniak, Wiesława Nowak
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 7
Seria Reforma 2017
Przedmiot Chemia