Podręcznik Informatyka 3. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7347
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 232
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1052/3/2021
ISBN 978-83-8197-123-2
Autorzy Wojciech Hermanowski
Cena promocyjna 44,00 zł Cena regularna 51,77 zł

Podręcznik do informatyki klasa 3. Zakres podstawowy

Podręcznik Informatyka 3 został przygotowany dla uczniów trzeciej klasy liceów ogólnokształcących i technikum; kontynuuje znaną już i popularną serię podręczników autorstwa Wojciecha Hermanowskiego. Poziom podstawowy zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej na ten poziom i jednocześnie kończy nauczanie tego przedmiotu w tym zakresie.

Autor w ostatnim tomie skupia się na przekazaniu praktycznych informacji niezbędnych w codziennym życiu i wykorzystaniu nowoczesnej technologii w domu, w szkole i pracy. Uczeń ma możliwość zaprojektować profesjonalną prezentację, reklamę, użyć korespondencji seryjnej czy zastosować do swoich potrzeb arkusz kalkulacyjny. Zaletą proponowanych zadań i projektów jest ich korelacja z innymi nauczanymi przedmiotami, dzięki czemu uczeń widzi konkretną możliwość zastosowania przyswajanych treści.

Każdy dział podręcznika zaczyna się od spisu tematów. Bezpośrednio pod jego tytułem znajduje się moduł Na tej lekcji, którego zadaniem jest ukierunkowanie na cele realizowane w tej jednostce. Hasła na marginesach to treści obowiązkowe do zapamiętania; zostaną powtórzone w podsumowaniu lekcji. Definicje wyróżniono kolorową czcionką. Każdy temat kończy się kilkoma zadaniami do rozwiązania, tym razem do pracy samodzielnej w domu, pozwalającymi sprawdzić stopień opanowania umiejętności oraz podsumowaniem lekcji w postaci syntetycznych punktów. Takie samo podsumowanie, ale z dużo większego materiału, bo z całego działu znajduje się na jego końcu i jest esencją najważniejszych wiadomości do zapamiętania. Schematy i rysunki zastosowane w publikacji mają pomóc w usystematyzowaniu wiedzy, a zrzuty ekranu pełnić funkcję tutoriali. Dzięki nim szybciej można zastosować omawiane zagadnienia w praktyce. Publikacja oprócz teoretycznych wskazówek pełni rolę praktycznego przewodnika.

Podręcznik do informatyki. Zakres podstawowy szkoły ponadpodstawowej składa się z 4 rozdziałów:

  1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera w nauce i firmie
  2. Linux i inne systemy operacyjne
  3. Programowanie i rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
  4. Komputer pomaga w nauce
Więcej informacji
ISBN 978-83-8197-123-2
Autorzy Wojciech Hermanowski
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 3
Seria Reforma 2017
Przedmiot Informatyka