Podręcznik Historia 3. Część 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7344
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 424
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1062/5/2021
ISBN 978-83-8197-122-5
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Cena promocyjna 37,41 zł Cena regularna 44,01 zł

Podręcznik do historii, klasa 3, zakres rozszerzony

Podręcznik Historia 3. Część 1. Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 3 liceów ogólnokształcących i techników, którzy kontynuują naukę przedmiotu historia w klasie trzeciej. Publikacja dotyczy okresu dziejów od 1815 roku do początków XX wieku i pozwala zrealizować treści przewidziane do nauki tego przedmiotu w pierwszym semestrze. Pod względem konstrukcji ważne miejsce w podręczniku zajmuje blok poleceń i zadań po każdym dziale przygotowujący ucznia do matury. Na szczególną uwagę zasługują bogate w informacje infografiki poświęcone postaciom historycznym – „Oni tworzyli historię” – lub miejscom – „Tu działa się historia”. Rozbudzają one ciekawość i inspirują do samodzielnego zgłębiania tematu.

Każdy rozdział książki otwiera spis tematów z danego obszaru. Na początku każdego tematu znajdują się wypunktowane cele lekcji, które uczniowie osiągną po przyswojeniu danej partii materiału. Publikacja zawiera liczne źródła historyczne i mapy ilustrujące treści merytoryczne. Elementy te zostały opatrzone poleceniami, które pomagają w rozwinięciu umiejętności analizy przedstawionych treści. Informacje o źródle to kolejny element poszerzający wiedzę. Punktem wyjścia do dyskusji lub debaty są teksty zatytułowane „Opinie historyków”. W toku lekcji do poszczególnych elementów zaproponowano wiele poleceń i pytań do wykorzystania przez nauczyciela lub do nauki samodzielnej przez ucznia w domu. Hasła na marginesach wskazują treści obowiązkowe do zapamiętania. „Podsumowanie lekcji” i „Podsumowanie przed sprawdzianem” występujące na końcu działu to bloki zawierające esencję wiadomości i umożliwiające szybkie powtórki. Podręcznik kończy się polecaną listą lektur, które warto poznać, oraz indeksami: osobowym i pojęć.

Podręcznik do historii, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z 4 działów:

  1. Europa i świat po kongresie wiedeńskim
  2. Polacy w latach 1815–1848
  3. Europa i świat od połowy XIX w.
  4. Ziemie polskie i ich mieszkańcy od połowy XIX w.
Więcej informacji
ISBN 978-83-8197-122-5
Autorzy Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 3
Seria Reforma 2017
Przedmiot Historia