Ortograffiti z Bratkiem. Wersja 90 minut. Klasa 3. Część 1.

Dostępność: Brak w magazynie
SKU
N7838
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 104
Poziom nauczania Edukacja wczesnoszkolna
ISBN 978-83-8197-214-7
Autorzy Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska
Cena promocyjna 29,21 zł Cena regularna 34,36 zł

Seria Ortograffiti z Bratkiem występuje w dwóch wersjach: wersji „90 minut” i wersji „45 minut”. Wersja “90 minut” (dotychczasowa) jest przeznaczona dla tych nauczycieli, którzy prowadzą 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych w tygodniu w danej grupie, zaś wersja “45 minut” dla tych, którzy prowadzą 1 godzinę takich zajęć w tygodniu.

Ortograffiti z Bratkiem. Wersja 90 minut. Klasa 3. Część 1.

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia w nauce czytania i pisania. Ćwiczenia zawarte w zeszytach dla klasy III pomagają w wielozmysłowy sposób zapamiętać zasady ortograficzne.

W części I – pisownia rz po spółgłoskach, pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, pisownia wyrazów wielką literą, pisownia wyrazów z zakończeniami -uje, -uszka, pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym.

W części II – pisownia wyrazów z zakończeniem -ówka, utrwalenie pisowni wyrazów z głoskami miękkimi, pisownia wyrazów z utratą dźwięczności, utrwalenie zasady pisowni rz po spółgłoskach i zakończeniem -arz, -erz, pisownia wyrazów z rz niewymiennym, ż wymiennym i niewymiennym, pisownia wyrazów z h, ą i ę.

Oprócz ortografii dziecko uczy się pisania podstawowych form użytkowych, np.: listu, ogłoszenia, opowiadania. Utrwala części mowy, nazwy miesięcy, doskonali umiejętność posługiwania się zegarem

Na dany rok szkolny przewidziano 2 zeszyty ćwiczeń oraz karty pracy. Polecamy zakup całego zestawu Ortograffiti z Bratkiem. Wersja 90 minut. Klasa 3. Zestaw. Zawiera on komplet materiałów do pracy z uczniem i gwarantuje kompleksowe zastosowanie Metody Ortograffiti z Bratkiem. 

Metoda Ortograffiti: 

  • wspomaga naukę czytania i pisania,
  • rozwija kompetencję czytania ze zrozumieniem,
  • wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny,
  • pomaga w rozwijaniu koncentracji,
  • pomaga w adaptacji dziecka w szkole. 

Jest ona przeznaczona do prowadzenia zajęć zarówno przez nauczycieli, terapeutów jak i pedagogów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i podczas terapii pedagogicznej.  

Przyjazna i zabawna postać Bratka motywuje do rozwiązywania zadań. 

ZOBACZ WIĘCEJ na temat Metody Ortograffiti z Bratkiem.

Więcej informacji
ISBN 978-83-8197-214-7
Autorzy Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 3
Seria ORTOGRAFFITI z Bratkiem
Przedmiot Ortograffiti