Ortograffiti. Język polski. Część 1. Klasa 7

Dostępność: W magazynie
SKU
N6786
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 136
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7879-857-6
Autorzy Anna Adryjanek
Cena promocyjna 33,66 zł Cena regularna 39,60 zł

SP. Ortograffiti 7. Język Polski. Zeszyt ćwiczeń 1

Ta publikacja to specjalnie stworzony zestaw ćwiczeń dla uczniów klas 7 mających trudności w uczeniu się. Praca Metodą Ortograffiti z użyciem zeszytów Ortograffiti 7. Język polski cz. 1 i cz. 2 zwiększy kompetencje ucznia w obszarze czytania, pisania, rozumienia dłuższego tekstu oraz poleceń, a także przetwarzania i wykorzystywania informacji w różny sposób.

Ponadto zadania mają na celu usprawniać i kompensować funkcje poznawcze, takie jak:

 • koncentracja uwagi,
 • orientacja w przestrzeni,
 • funkcje wzrokowe, ruchowe i słuchowe,
 • a także doskonalić ucznia w trudnej dla niego materii grafii, ortografii i interpunkcji.

W efekcie pracy uczeń zwiększy poziom wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskiwania pozytywnych ocen z przedmiotów szkolnych, właściwych dla jego potencjału oraz przezwyciężać trudności w uczeniu się nie tylko języka polskiego, ale też innych przedmiotów.

Zadania w zeszytach zostały tak opracowane, by  przygotować ucznia z trudnościami do egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń podczas pracy metodą:

 • doskonali umiejętność czytania, w tym głośnego, z zaangażowaniem emocjonalnym w tekst,
 • doświadcza i obcuje ze szczególną składnią,
 • przekształca i modyfikuje składnię – ćwiczenie składni,
 • ćwiczy styl,
 • trenuje pisanie na zadany temat,
 • poznaje najróżniejsze słowa i zwroty, powiedzenia, frazeologizmy,
 • gromadzi zasób słów – buduje własny słownik,
 • poznaje synonimy, antonimy, neologizmy,
 • utrwala i uzupełnia wiadomości z zakresu gramatyki, stylistyki, ortografii i interpunkcji,
 • obcuje z tekstami o różnej funkcji i stylu (literackie, informacyjne, publicystyczne, definicje),
 • rozwija umiejętności twórcze i wyobraźnię, a także myślenie, zwłaszcza nierutynowe,
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-857-6
Autorzy Anna Adryjanek
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 7
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti