Wiedza o kulturze. Ciekawi świata. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Dostępność: W magazynie
SKU
N5918
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 216
Poziom nauczania Szkoły ponadgimnazjalne
Numer dopuszczenia 631/2012
ISBN 978-83-7879-058-7
Autorzy Adela Prochyra, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski
Cena promocyjna 40,29 zł Cena regularna 47,40 zł
Podręcznik jest rodzajem podróży po różnych obszarach problematyki kultury. Punkt wyjścia stanowi szeroko rozumiane pojęcie kultury jako całokształtu ludzkiej działalności. Dzięki temu nauczyciel po omówieniu pierwszych, podstawowych zagadnień związanych z definiowaniem kultury może wraz z uczniami wybierać lekcje o tematyce najbardziej ich interesującej. W tym sensie podręcznik ma układ „otwarty”, co niewątpliwie pozwala uczniom rozwijać własne zainteresowania.Struktura podręcznika jest przejrzysta. Wyznacza ją podział na trzy części, z których każda obejmuje lekcje zgrupowane wokół jednego dominującego wątku. W pierwszej części omówiono zagadnienia poświęcone różnym znaczeniom pojęcia kultury (uczenie się kultury, jej wpływ na zachowanie się człowieka, problematyka kontrkultury, subkultur młodzieżowych i społeczności internetowych, globalizacja kultury). W drugiej części podręcznika znalazły się lekcje poświęcone kulturze artystycznej, czyli sztuce (przeobrażenia związane z awangardą pierwszej połowy XX wieku i jej wpływ na sztukę współczesną, problematyka współczesnego teatru, tańca, muzyki i kina, zacieranie się granic między kulturą wysoką a popularną). Ostatni dział zawiera lekcje dotyczące roli mediów we współczesnej kulturze (telewizja, wpływ internetu na kulturę, multimedia i reklama).
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-058-7
Autorzy Adela Prochyra, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1, 2, 3
Seria Ciekawi świata
Przedmiot Wiedza o kulturze