Zeszyt ćwiczeń. Poziom 1. Wyrazy z „ó”, „u”. Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę. Klasa IV-V szkoła podstawowa

Dostępność: W magazynie
SKU
N691
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7461-427-6
Autorzy Danuta Chwastniewska, Renata Czabaj
Cena promocyjna 27,75 zł Cena regularna 32,65 zł

Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy
z „ó”, „u”. Poziom I
dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I jest przeznaczony dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej, a także ich nauczycieli i rodziców. Głównym celem serii jest poprawa znajomości zasad ortografii u uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, czyli dysleksją rozwojową. Zawarte w zeszycie ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe. Wspierają pracę nad wzrostem koncentracji, wspierają percepcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie, technikę czytania, czytania ze zrozumieniem, umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się, orientację w kierunkach. Zadania przygotowano tak, by wzbogacały słownictwo i wiedzę uczniów. Treści zadań są zgodne z podstawą programową.

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci, również dla dyslektyków, służy przypomnieniu i utrwaleniu zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u”. W tym zeszycie główny nacisk kładzie się na technikę czytania i pisania. Do opracowania przez cały rok szkolny jest 11 bloków, na opracowanie każdego z nich przewidziano około tygodnia. Zalecana jest kontynuacja ćwiczeń poprzez realizację zadań z zeszytu ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom II.


Zeszyt ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I składa się z 11 rozdziałów:

 
Zasady pisowni wyrazów z „ó”

 1. „Ó” wymieniające się na „o”, „a”, „e”
 2. „Ó” niewymienne
 3. „Ó” w zakończeniach „-ów”, „-ówka”, „-ówna”
 4. „Ó” – znajomość reguł

  Zasady pisowni wyrazów z „u”

 5. „U” na początku i na końcu wyrazu
 6. „U” w czasownikach zakończonych na „-uj´”, „-ujesz” itp.
 7. „U” w zakończeniach „-uszek”, „-unek” itp.
 8. „U” – znajomość reguł
 9. „Ó” wymienne i niewymienne, „u” na początku i na końcu wyrazu – powtórzenie
 10. Pisownia „ó” i „u” w zakończeniach wyrazów – powtórzenie
 11. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w wyrazach z „ó” i „u”

 
Co znajdziesz w zeszycie ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I?
 

 • zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”

 • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania

 • ćwiczenia relaksacyjno-terapeutyczne

 • ćwiczenia usprawniające rękę

 • rebusy, quizy, zagadki

 • zabawne, ciekawe ćwiczenia o tematyce bliskiej uczniom

 

Autorka zeszytu ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Danuta Chwastniewska ‒ magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej (Gdańsk – OLPI), absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci”. Autorka wielu podręczników oraz artykułów. Twórczyni innowacyjnej metody 101 kroków w nauce czytania, współautorka serii podręczników do nauki o języku. Autorka serii gier edukacyjnych przygotowujących do nauki czytania. Wieloletni nauczyciel, a także dyrektor i terapeuta. Szkoli w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, diagnozy interdyscyplinarnej, rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami czy wyposażania uczniów w kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność czytania, pisania, liczenia.
Zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia z osobami upośledzonymi w stopniu lekkim. W swojej pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7461-427-6
Autorzy Danuta Chwastniewska, Renata Czabaj
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4, 5, 6
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti