Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Klasa IV-V szkoła podstawowa

Dostępność: W magazynie
SKU
N767
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7461-638-6
Autorzy Danuta Chwastniewska
Cena promocyjna 26,41 zł Cena regularna 31,07 zł

Dowiedz się, jak pracować z dzieckiem w domu


Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

 

Zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom I został przygotowany dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli i rodziców. Głównym celem serii jest doskonalenie uważności ortograficznej u uczniów, szczególnie tych, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja rozwojowa).

Zadania, które systematycznie wykonuje uczeń, pozwalają na doskonalenie funkcji wzrokowych i słuchowo-językowych, poprawiają koncentrację uwagi, pamięć oraz orientację w kierunkach. Wykonywanie ćwiczeń z zeszytu ORTOGRAFFITI wpływają też pozytywnie na umiejętność logicznego myślenia i technikę czytania. Polecenia i zadania stawiane przed dzieckiem wyrabiają w nim nawyk poprawnego wypowiadania się, a co za tym idzie ‒ wpływają na jakość prac pisemnych. Treści zadań zostały skorelowane z podstawą programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów (matematyki, historii, przyrody).

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci, również dla dyslektyków, jest poświęcony przypomnieniu i utrwaleniu zasad pisowni wyrazów z „ch”, „h”. Przez jeden tydzień uczeń powinien opracować 1 z 11 bloków. Zalecana jest kontynuacja ćwiczeń poprzez realizację zadań z Zeszytu ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom II.

Materiały zawarte w zeszycie zostały skonsultowanie z prof. dr hab. Martą Bogdanowicz.


Zeszyt ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom I składa się z 11 rozdziałów:

 
Zasady pisowni wyrazów z „ch”

1. „Ch” wymieniające się na „sz” „s”, „ś (si)”

2. „Ch” na końcu wyrazu

3. „Ch” po „s”; „ch” przed spółgłoskami

4. „Ch” niewymienne

5. „Ch” – znajomość reguł
 
Zasady pisowni wyrazów z „h”

6. „H” niewymienne (część pierwsza)

7. „H” niewymienne (część druga); „h” wymieniające się na „g”, „z”, „ż”

8. „H” – podsumowanie

9. „Ch” wymienne; „ch” na końcach wyrazu; „h” niewymienne – powtórzenie

10. „Ch” niewymienne; „ch”: po „s” i przed spółgłoskami; „h” niewymienne i wymienne – powtórzenie

11. Wielka litera w wyrazach z „ch” i „h”

 
Co znajdziesz w zeszycie ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom I?

  • zasady pisowni wyrazów z „ch”, „h”

  • słowniczek

  • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania

  • żartobliwe zadania

  • liniaturę pomagającą zachować odpowiedni kształt liter oraz odpowiednią ich wielkość

  • ćwiczenia odprężające

  • labirynty, zagadki, zadania logiczne

  • odpowiedzi do zadań (umieszczone na końcu zeszytu)

     

Autorka zeszytu ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ch”, „h”. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej 

Danuta Chwastniewska ‒ magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej i studiów podyplomowych „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci”. Wieloletni nauczyciel, wicedyrektor i terapeuta. Jest autorką wielu podręczników i artykułów. W swojej pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. Zdobyła ogromne doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się, osobami upośledzonymi w stopniu lekkim. Jest trenerką prowadzącą zajęcia w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, diagnozy interdyscyplinarnej, wspomagania rozwoju dzieci oraz młodzieży z trudnościami i wyposażania uczniów w kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność czytania, pisania, liczenia.

Więcej informacji
ISBN 978-83-7461-638-6
Autorzy Danuta Chwastniewska
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4, 5, 6
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti