Wiedza o społeczeństwie. ZP. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Dostępność: W magazynie
SKU
N5874
Typ publikacji Podręcznik
Poziom nauczania Szkoły ponadgimnazjalne
Numer dopuszczenia 407/2011/2015
ISBN 978-83-7879-066-2
Autorzy Jan Maleska, Zbigniew Smutek
Cena promocyjna 37,15 zł Cena regularna 43,71 zł
Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. Treści oraz walory dydaktyczne pozwalają na realizację jednego z najważniejszych celów kształcenia na IV etapie edukacyjnym, jakim jest „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”. Przejrzysty układ podręcznika pozwala na realizację jednego rozdziału podczas jednej jednostki lekcyjnej. Rozdziały wzbogacono dodatkowymi informacjami, ciekawostkami oraz nieszablonowymi podpisami do ilustracji, które zawierają interesujące przykłady, a tym samym zachęcają uczniów do pogłębiania wiedzy. Znajdujące się na końcu rozdziałów podsumowania stanowią syntezę zawartych w nich treści. Ułatwiają także zapamiętanie i utrwalanie wiedzy oraz wskazują nauczycielowi i uczniowi poziom osiągnięć koniecznych. Pytania do tekstów źródłowych i liczne cytaty pozwalają na doskonalenie przewidzianych w podstawie umiejętności, takich jak czytanie ze zrozumieniem. Część poleceń oraz zamieszczane strony internetowe kształcą umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Doskonalą również sprawność posługiwania się technologiami informacyjnymi. Zamieszczone po każdym rozdziale pytania mogą być zastosowane również jako forma pracy domowej. Każdy z działów kończy się propozycją projektów, na których realizację zgodnie z podstawą programową należy przeznaczyć co najmniej 10% czasu przeznaczonego na naukę przedmiotu. Najnowsze wydanie podręcznika zostało dostosowane do wieloletniego użytku.
Więcej informacji
Autorzy Jan Maleska, Zbigniew Smutek
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Odkrywamy na nowo
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie