Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Dostępność: W magazynie
SKU
N5811
Typ publikacji Podręcznik
Poziom nauczania Gimnazjum
Numer dopuszczenia 96/1/2009/2015
ISBN 978-83-7879-043-3
Autorzy Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara
Cena promocyjna 29,10 zł Cena regularna 34,24 zł
Nasze publikacje przygotowane do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum realizują przede wszystkim najważniejsze cele III etapu edukacyjnego. I tak podręcznik do Wiedzy o społeczeństwie 1 dostarcza uczniom wiedzy o podstawowych prawidłowościach i instytucjach życia publicznego, a także kształci w nich umiejętności obywatelskie oraz postawy niezbędne do poruszania się w przestrzeni publicznej. Podręcznik zawiera ciekawą narrację, dzięki której uczeń łatwo przyswoi niezbędne wiadomości o społeczeństwie, życiu szkoły, narodzie i państwie, przejawach obywatelskiej postawy, ustroju RP oraz o samorządach. Narrację wzbogacają ciekawe teksty źródłowe opatrzone pytaniami i poleceniami, które wspomagają kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumiem oraz krytycznej analizy opisanych zjawisk. Propozycje zadań dla grup oraz tematy dyskusji można realizować metodą projektu uczniowskiego, co skutecznie przygotowuje do współpracy w grupie oraz sprawnego funkcjonowania w sytuacjach publicznych. Listy stron internetowych tematycznie powiązanych z treścią rozdziałów wskazują uczniom, gdzie mogą na bieżąco szukać informacji mimo dezaktualizacji stanu prawnego oraz przemian społecznych w otaczającej rzeczywistości. Najnowsze wydanie podręcznika Wiedzy o społeczeństwie 1 zostało dostosowane do wieloletniego użytku.
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-043-3
Autorzy Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria NOWELIZACJA 2015
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie