Vademecum. Nowa matura 2023. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony

Dostępność: W magazynie
SKU
N7739
Typ publikacji Vademecum
Format B5
Liczba stron 296
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-8197-198-0
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Cena promocyjna 57,00 zł Cena regularna 67,06 zł

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Vademecum. Nowa matura. Egzamin w formule 2023 dla szkół ponadpodstawowych

Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

 

Vademecum – zbiór najważniejszych wiadomości niezbędnych na egzaminie maturalnym – pozwalający na naukę w takim rytmie, jakiego potrzebujesz. Zawiera:

  • kompendium wiedzy podzielone na działy takie jak w repetytorium, podane syntetycznie jako podsumowanie całego cyklu nauki; często w formie tabel, wypunktowań i zestawień
  • definicje i pojęcia wyróżnione w każdym dziale kolorową czcionką, co ułatwia ich zapamiętywanie
  • treści zakresu rozszerzonego wyróżniono kolorowym paskiem, żebyś mógł/mogła samodzielnie decydować o tym, czego się uczysz
  • pojęciownik na końcu publikacji ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych treści bez konieczności wracania do środka publikacji

 

Jeśli potrzebujesz uczyć się z telefonu, tabletu lub komputera, to w serwisie znajdziesz te same treści, co w publikacji papierowej, a ponadto po zeskanowaniu kodu QR z książki otrzymasz dostęp do dodatkowych treści z repetytorium, czyli do:

  • zasad oceniania do każdego zadania w formie opisu stosowanego przez CKE
  • rozwiązań krok po kroku do każdego zadania z poszczególnymi etapami dochodzenia do rozwiązania
  • filmów z rozwiązaniem wybranych zadań

Przedmiot: język polski

Zakres: podstawowy i rozszerzony

Autor: Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska

Liczba stron: 296

Zawartość:

Biblia

1.1. Kultura europejska. Dwa filary

1.2. Tradycja judeochrześcijańska. Biblia

1.3. Wybrane księgi biblijne

Antyk

2.1. Mity starożytnej Grecji i Rzymu

2.2. Literatura

2.3. Filozofia

2.4. Teatr antyczny

2.5. Dorobek starożytnej Grecji i Rzymu. Literatura. Filozofia. Teatr

Średniowiecze

3.1. Filozofia

3.2. Kultura średniowiecza

3.3. Style sztuki średniowiecznej

3.4. Literatura

Renesans

4.1. Ramy czasowe

4.2. Humanizm

4.3. Istotne wydarzenia historyczne

4.4. Cechy i funkcje literatury

4.5. Charakterystyczne cechy języka i stylu utworów

4.6. Jan Kochanowski

4.7. Fraszki

4.8. Pieśni

4.9. Treny

4.10. Treny jako cykl poetycki

4.11. Motywy zawarte w poezji Jana Kochanowskiego

4.12. Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich

4.13. Piotr Skarga Kazania sejmowe

4.14. Michel de Montaigne Próby

4.15. François Rabelais Gargantua i Pantagruel

4.16. William Szekspir Hamlet

4.17. William Szekspir Makbet

4.18. William Szekspir Romeo i Julia

Barok

5.1. Ramy czasowe

5.2. Filozofia

5.3. Sarmatyzm

5.4. Kierunki i prądy literackie

5.5. Cechy i funkcje literatury

5.6. Charakterystyczne cechy języka i stylu utworów

5.7. Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki

5.8. Molier Skąpiec

Oświecenie

6.1. Ramy czasowe

6.2. Oświecenie w Polsce

6.3. Filozofia

6.4. Kierunki i prądy literackie

6.5. Charakterystyczne cechy języka i stylu utworów

6.6. Ignacy Krasicki Satyry

6.7. Ignacy Krasicki Bajki

6.8. Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny

Romantyzm

7.1. Chronologia

7.2. Burza i napór. Preromantyzm

7.3. Angielscy poeci jezior

7.4. Romantyzm w Polsce. Przełom romantyczny

7.5. Sztuka romantyczna

7.6. Cechy literatury romantycznej

7.7. Język i styl utworów romantycznych

7.8. Adam Mickiewicz Oda do młodości

7.9. Adam Mickiewicz Romantyczność i inne ballady

7.10. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

7.11. Adam Mickiewicz Dziady cz. II

7.12. Adam Mickiewicz Dziady cz. III

7.13. Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod

7.14. Adam Mickiewicz Sonety krymskie

7.15. Adam Mickiewicz, inne poezje

7.16. Juliusz Słowacki Kordian

7.17. Juliusz Słowacki Lilla Weneda

7.18. Juliusz Słowacki Balladyna

7.19. Juliusz Słowacki, poezje

7.20. Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

7.21. Aleksander Fredro Zemsta

7.22. Cyprian Kamil Norwid

Pozytywizm

8.1. Ramy czasowe

8.2. Filozofia

8.3. Kierunki i prądy w literaturze i sztuce

8.4. Cele i funkcje literatury

8.5. Charakterystyczne cechy języka i stylu utworów

8.6. Henryk Sienkiewicz Potop

8.7. Bolesław Prus Lalka

8.8. Bolesław Prus Z legend dawnego Egiptu

8.9. Eliza Orzeszkowa Gloria victis

8.10. Poezja pozytywizmu

8.11. Gustaw Flaubert Pani Bovary

8.12. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Młoda Polska (modernizm)

9.1. Granice chronologiczne epoki

9.2. Światopogląd

9.3. Filozofia

9.4. Prądy artystyczne

9.5. Stanisław Wyspiański Wesele

9.6. Stanisław Wyspiański Noc listopadowa

9.7. Władysław Stanisław Reymont Chłopi, tom I – Jesień

9.8. Poezja Młodej Polski

Dwudziestolecie międzywojenne

10.1. Ramy czasowe

10.2. Filozofia

10.3. Kierunki w literaturze i sztuce

10.4. Stefan Żeromski Przedwiośnie

10.5. Stefan Żeromski Rozdzióbią nas kruki, wrony…

10.6. Witold Gombrowicz Ferdydurke

10.7. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe

10.8. Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

10.9. Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

10.10. Franz Kafka Proces

10.11. Poezja dwudziestolecia międzywojennego

Współczesność

11.1. Ramy czasowe

11.2. Filozofia

11.3. Kierunki w literaturze i sztuce

11.4. Cele i funkcje literatury

11.5. Charakterystyczne cechy języka i stylu utworów

11.6. Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

11.7. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

11.8. Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

11.9. Albert Camus Dżuma

11.10. George Orwell Rok 1984

11.11. Józef Mackiewicz Droga donikąd

11.12. Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa

11.13. Sławomir Mrożek Tango

11.14. Sławomir Mrożek Lolo

11.15. Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym

11.16. Marek Nowakowski Górą „Edek”

11.17. Jacek Dukaj Katedra

11.18. Antoni Libera Madame

11.19. Andrzej Stasiuk Miejsce

11.20. Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie

11.21. Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem

11.22. Jorge Luis Borges Biblioteka Babel

11.23. Poezja współczesna

 

Wybrane zagadnienia z teorii literatury

12.1. Rodzaje literackie

12.2. Gatunki (nie tylko literackie)

12.3. Gatunki publicystyczne

12.4. Gatunki użytkowe

12.5. Ustne formy wypowiedzi

12.6. Pisemne formy wypowiedzi

12.7. Środki stylistyczne

12.8. Wersyfikacja

12.9. Retoryka

12.10. Definicja

Wiedza o języku

13.1. Znaki

13.2. Język jako system znaków

13.3. Akty mowy. Intencje wypowiedzi

13.4. Akt komunikacji językowej

13.5. Funkcje wypowiedzi

13.6. Funkcje języka

13.7. Styl i stylizacja

13.8. Styl indywidualny i styl typowy

13.9. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny

13.10. Moda językowa

13.11. Etymologiczne a realne znaczenie wyrazu

13.12. Tabu językowe

13.13. Socjolekt

13.14. Zapożyczenia

13.15. Historia zapożyczeń

13.16. Słownictwo neutralne i zabarwione emocjonalnie

13.17. Słownictwo oficjalne i potoczne

13.18. Etyka wypowiedzi

13.19. Etykieta językowa

13.20. Kultura języka

13.21. Język niebezpiecznym narzędziem

13.22. Językowy obraz świata

13.23. Ortografia i interpunkcja

Pojęciownik

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

 

 

Więcej informacji
ISBN 978-83-8197-198-0
Autorzy Magdalena Steblecka-Jankowska, Renata Janicka-Szyszko, Urszula Jagiełło
Typ publikacji Vademecum
Klasa 4
Seria Cykl 2023
Przedmiot Język polski