Przedmiot uzupełniający. Historia i Społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

Dostępność: W magazynie
SKU
N5863
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoły ponadgimnazjalne
Numer dopuszczenia 665/4/2014
ISBN 978-83-7879-081-5
Autorzy Adam Balicki
Cena promocyjna 32,34 zł Cena regularna 38,05 zł
Podręcznik jest propozycją realizacji wątku tematycznego „Rządzący i rządzeni” w ramach wszystkich epok historycznych. Jego tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące: pojęcia „obywatelstwo” w ateńskiej polis i w republikańskim Rzymie, recepcji antycznego pojęcia „obywatel” w późniejszych epokach, zakresu władzy cesarza, papieża i króla oraz ich wzajemne relacje w średniowieczu, zakres władzy samorządu miejskiego w średniowiecznym mieście, reliktów świata feudalnego w późniejszych epokach, funkcjonowania staropolskiego parlamentaryzmu, zjawiska oligarchizacji życia politycznego i rozwoju klienteli, rewolucji społeczno-politycznej, ruchu anarchistycznego oraz działalności opozycji w PRL. Przy tworzeniu publikacji wykorzystano nowatorskie podejście do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dzięki przejrzystej strukturze podręcznika, zawierającego m.in. system nawigacji, wyraźne wyróżnienia definicji, dodatkowe informacje oraz indeksy, przekazywany materiał jest uporządkowany, a przez to łatwiejszy do przyswojenia. Ciekawe teksty źródłowe z poleceniami rozwijają umiejętność krytycznej analizy i selekcjonowania informacji. Pod koniec każdego tematu zamieszczono podsumowanie najważniejszych wiadomości oraz propozycję zadań nawiązujących do danego zagadnienia.
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-081-5
Autorzy Adam Balicki
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1, 2, 3
Seria Odkrywamy na nowo
Przedmiot Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo