Podręcznik Wiedza o społeczeństwie. Klasa 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum

Planowana data wysyłki: 2021-09-14
SKU
N6855
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 224
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1049/1/2019
ISBN 978-83-7879-945-0
Autorzy Beata Surmacz, Jan Maleska, Zbigniew Smutek
Cena promocyjna 40,00 zł Cena regularna 47,06 zł

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, klasa 1, zakres podstawowy

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik pozwala zrealizować wymagania przewidziane w zakresie podstawowym podstawy programowej. Podręcznik obejmuje zagadnienia niezbędne do wychowania nowych pokoleń społeczeństwa obywatelskiego, przekazywania im rzetelnej wiedzy dotyczącej prawidłowości życia społecznego, znaczenia różnych podmiotów życia publicznego, systemu politycznego i prawnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosunków międzynarodowych. Treści podręcznika pokazują również, jak kształtować postawy ‒ poszanowania godności człowieka, aktywnego udziału w życiu zbiorowości czy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 1, zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych składa się z 3 działów:       
 

 1. Człowiek i społeczeństwo

 2. Społeczeństwo obywatelskie

 3. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

podrecznik wiedza o spoleczenstwie szkola ponadpodstawowa 1 klasa przykladowe stronyCo znajdziesz w podręczniku Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy?
 

 • elementy, które pozwalają szybko odnaleźć najważniejsze treści ‒ definicje wyróżnione kolorem, hasła na marginesach

 • infografiki, zdjęcia, tabele, wykresy ułatwiające zrozumienie tematu i przyswojenie wiedzy

 • dane liczbowe, teksty źródłowe, definicje, mapy, rysunki satyryczne ilustrujące treści merytoryczne, opatrzone dodatkowymi poleceniami dotyczącymi analizowania treści

 • bloki wypowiedzi na tematy aktualne w debacie publicznej – Różne opinie na temat

 • tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

 • wskazówki Na tej lekcji  będące wstępem do omawiania nowych tematów

 • ćwiczenia i propozycje dyskusji oraz projektów kształtujące umiejętności krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji, kreatywnego podejście do rozwiązywania problemów, prezentacji swojego stanowiska z poszanowaniem poglądów innych osób oraz skutecznego współdziałania w grupie

 • pytania i polecenia na zakończenie lekcji sprawdzające zrozumienie omawianego zagadnienia oraz ćwiczące umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji

 • podsumowania lekcji będące wsparciem podczas samodzielnej nauki

podrecznik wiedza o spoleczenstwie szkola ponadpodstawowa 1 klasa ciekawostki

Autorzy podręcznika do wiedzy o społeczeństwie dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

dr hab. Beata Surmacz – autorka wielu publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych, w szczególności polityki wschodniej Polski oraz współczesnej dyplomacji. Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Prodziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 20 lat związana z Wydawnictwem Operon.

dr Zbigniew Smutek – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończył studia podyplomowe z konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa UMCS. Wychowawca ponad 50 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w I LO im. St. Staszica w Lublinie. Związany z Wydawnictwem Operon już 20 lat.

Jan Maleska – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Historii UMCS. Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji społeczno-prawnej w I LO im. St. Staszica w Lublinie. Uczniowie Jana Maleski wielokrotnie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Związany z Wydawnictwem Operon już 20 lat.

 

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-945-0
Autorzy Beata Surmacz, Jan Maleska, Zbigniew Smutek
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!