Podręcznik Chemia. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N6824
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 248
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
Numer dopuszczenia 1059/1/2019
ISBN 978-83-7879-962-7
Autorzy Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja
Cena promocyjna 44,50 zł Cena regularna 52,35 zł

Podręcznik do chemii, klasa 1, zakres rozszerzony


Podręcznik Chemia 1. Zakres rozszerzony jest przeznaczony dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Zakres rozszerzony oznacza, że publikacja zawiera treści pozwalające zrealizować podstawę programową w zakresie rozszerzonym.

Podręcznik stanowi wprowadzenie do podstawowych praw chemii, ukazując ją na trzech płaszczyznach: mikroskopowego świata atomów, cząsteczek i jonów, makroskopowego świata substancji chemicznych, ich właściwości i przemian oraz umownego świata symboli pierwiastków, wzorów i równań chemicznych. Autorzy nawiązali do najnowszych osiągnięć naukowych z jednej strony, a z drugiej ‒ przygotowali też liczne zadania, które skłaniają do kreatywnego myślenia
i zastosowania wiedzy w praktyce.

 

Podręcznik do chemii dla klasy 1, zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się
z 4 działów:
 

1. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

2. Budowa atomu

3. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe

4. Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych

 

podrecznik chemia szkola ponadpodstawowa 1 klasa przykladowe strony zakres rozszerzony

 
Co znajdziesz w podręczniku
Chemia 1. Zakres rozszerzony?
 

  • doświadczenia służące praktycznym działaniom umożliwiającym zrozumienie zagadnień chemicznych

  • tabele, które pomogą w usystematyzowaniu wiedzy

  • rozwiązania przykładów do prześledzenia umożliwią opanowanie sposobów rozwiązywania zadań i wykonywania obliczeń

  • definicje, hasła, prawa i zasadydo zapamiętania wyróżniono kolorową czcionką

  • grafiki i infografiki uświadamiające istotę zjawisk chemicznych

  • wstęp do lekcji w postaci wskazówek Na tej lekcji 

  • w tekście znajdują się wytłuszczeniapomocne w szybkim odnajdywaniu istotnych zagadnień, pojęć i nazw

  • blok Podsumowanie przed sprawdzianem zawierający zadania pomagające utrwalić wiadomości

  • podsumowania lekcji będące wsparciem podczas samodzielnej nauki

 

podrecznik chemia szkola ponadpodstawowa 1 klasa ciekawostki zakres rozszerzony

Autorzy podręcznika do chemii dla uczniów liceów ogólnokształcących i technikum

Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, dr Małgorzata Czaja i dr Bożena Karawajczyk na co dzień współpracują z licznymi szkołami w ramach praktyk, warsztatów i wykładów dla uczniów oraz imprez popularyzujących naukę wśród młodzieży. Autorzy wielu podręczników, zbiorów zadań, opracowań multimedialnych, a także innych publikacji przeznaczonych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Doświadczeni nauczyciele akademiccy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako członkowie Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki odpowiadają za kształcenie przyszłych nauczycieli chemii na tym wydziale. 

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-962-7
Autorzy Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski, Małgorzata Czaja
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Chemia