Ortograffiti z Bratkiem 3. Nowa Edycja. Zeszyt ćwiczeń 1

Dostępność: W magazynie
SKU
N6781
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 104
Poziom nauczania Edukacja wczesnoszkolna
ISBN 978-83-7879-835-4
Autorzy Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska
Cena promocyjna 23,00 zł Cena regularna 27,06 zł

Dowiedz się, jak pracować z dzieckiem w domu

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci wykazujących trudności w nauce czytania i pisania. Publikacja zawiera bajki terapeutyczne wraz z ilustracją do pokolorowania. Zadania zawarte w ćwiczeniach dla klasy III pomagają w wielozmysłowy sposób zapamiętać zasady ortograficzne (np. poprzez zabawne minikomiksy).

W części I - pisownia rz po spółgłoskach, pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, pisownia wyrazów wielka literą, pisownia wyrazów z zakończenie -uje, -uszka, pisownia wyrazów z ó wymiennym i niewymiennym.

W części II - pisownia wyrazów z zakończenie -ówka, utrwalenie pisowni wyrazów z głoskami miękkimi, pisownia wyrazów z utratą dźwięczności, utrwalenie zasady pisowni rz po spółgłoskach i zakończeniem -arz, -erz, pisownia wyrazów z rz niewymiennym, ż wymienny i niewymiennym, pisownia wyrazów z h, ą i ę.

Oprócz ortografii dziecko uczy się pisania podstawowych form użytkowych, np. listu, ogłoszenia, opowiadania. Utrwala części mowy, nazwy miesięcy, doskonali umiejętność posługiwania się zegarem.

Metoda Ortograffiti zalecana jest dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce:

  • ryzykiem dysleksji,

  • obniżoną koncentracją uwagi,

  • problemami wychowawczymi,

  • nadpobudliwym,

  • niedostymulowanym dydaktycznie.

Metoda Ortograffiti:

  • wspomaga naukę czytania i pisania,

  • rozwija kompetencję czytania ze zrozumieniem,

  • wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny,

  • pomaga w rozwijaniu koncentracji,

  • pomaga w adaptacji dziecka w szkole.

Jest ona przeznaczona do prowadzenia zajęć zarówno przez nauczycieli, terapeutów jak i pedagogów podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i podczas terapii pedagogicznej. Praca może odbywać się w szkole i w domu.

Przyjazna i zabawna postać Bratka motywuje do rozwiązywania zadań.

ZOBACZ WIĘCEJ na temat Metody Ortograffiti z Bratkiem

Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-835-4
Autorzy Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 3
Seria ORTOGRAFFITI z Bratkiem
Przedmiot Ortograffiti
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!