ORTOGRAFFITI Ó-U. Czytam, rozumiem, piszę. Poziom pierwszy

Dostępność: W magazynie
SKU
N691
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
ISBN 978-83-7461-427-6
Autorzy Danuta Chwastniewska, Renata Czabaj
Cena promocyjna 26,41 zł Cena regularna 31,07 zł

Dowiedz się, jak pracować z dzieckiem w domu

Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy
z „ó”, „u”. Poziom I
dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

 

Zeszyt ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I jest przeznaczony dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej, a także ich nauczycieli i rodziców. Głównym celem serii jest poprawa znajomości zasad ortografii u uczniów, zwłaszcza tych ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, czyli dysleksją rozwojową. Zawarte w zeszycie ćwiczenia rozwijają funkcje wzrokowe i słuchowo-językowe. Wspierają pracę nad wzrostem koncentracji, wspierają percepcję, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie, technikę czytania, czytania ze zrozumieniem, umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się, orientację w kierunkach. Zadania przygotowano tak, by wzbogacały słownictwo i wiedzę uczniów. Treści zadań są zgodne z podstawą programową.

Zeszyt ćwiczeń dla dzieci, również dla dyslektyków, służy przypomnieniu i utrwaleniu zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u”. W tym zeszycie główny nacisk kładzie się na technikę czytania i pisania. Do opracowania przez cały rok szkolny jest 11 bloków, na opracowanie każdego z nich przewidziano około tygodnia. Zalecana jest kontynuacja ćwiczeń poprzez realizację zadań z zeszytu ćwiczeń z serii Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom II.


Zeszyt ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I składa się z 11 rozdziałów:

 
Zasady pisowni wyrazów z „ó”

1. „Ó” wymieniające się na „o”, „a”, „e”

2. „Ó” niewymienne

3. „Ó” w zakończeniach „-ów”, „-ówka”, „-ówna”

4. „Ó” – znajomość reguł
 
Zasady pisowni wyrazów z „u”

5. „U” na początku i na końcu wyrazu

6. „U” w czasownikach zakończonych na „-uj´”, „-ujesz” itp.

7. „U” w zakończeniach „-uszek”, „-unek” itp.

8. „U” – znajomość reguł

9. „Ó” wymienne i niewymienne, „u” na początku i na końcu wyrazu – powtórzenie

10. Pisownia „ó” i „u” w zakończeniach wyrazów – powtórzenie

11. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w wyrazach z „ó” i „u”

 
Co znajdziesz w zeszycie ćwiczeń
ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę. MIKS. Poziom I?
 

  • zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”

  • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania

  • ćwiczenia relaksacyjno-terapeutyczne

  • ćwiczenia usprawniające rękę

  • rebusy, quizy, zagadki

  • zabawne, ciekawe ćwiczenia o tematyce bliskiej uczniom

 

Autorka zeszytu ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę – wyrazy z „ó”, „u”. Poziom I dla uczniów klasy 4 i 5 szkoły podstawowej

Danuta Chwastniewska ‒ magister pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego Terapii Pedagogicznej (Gdańsk – OLPI), absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci”. Autorka wielu podręczników oraz artykułów. Twórczyni innowacyjnej metody 101 kroków w nauce czytania, współautorka serii podręczników do nauki o języku. Autorka serii gier edukacyjnych przygotowujących do nauki czytania. Wieloletni nauczyciel, a także dyrektor i terapeuta. Szkoli w zakresie szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, diagnozy interdyscyplinarnej, rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami czy wyposażania uczniów w kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność czytania, pisania, liczenia.
Zdobyła duże doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia z osobami upośledzonymi w stopniu lekkim. W swojej pracy wykorzystuje najnowszą wiedzę z dziedziny neurodydaktyki. 

 

 

Więcej informacji
ISBN 978-83-7461-427-6
Autorzy Danuta Chwastniewska, Renata Czabaj
Typ publikacji Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4, 5, 6
Seria ORTOGRAFFITI. Czytam, rozumiem, piszę
Przedmiot Ortograffiti
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!