Maturalne karty pracy. Wiedza o społeczeństwie. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7119
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-525-4
Cena promocyjna 21,00 zł Cena regularna 24,71 zł

Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Ta dobrze przyjęta przez nauczycieli publikacja jest świetnym uzupełnieniem podręcznika. Karty pracy zaprojektowane w zupełnie nowej, perforowanej formie będą przydatną pomocą w czasie przygotowania do egzaminu maturalnego. Każdą kartę można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt.

Prezentowane maturalne karty pracy, to publikacja przeznaczona dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników, dla których istotne jest zdanie matury z wiedzy o społeczeństwie. Jest to zestaw zadań pozwalający zrealizować wymagania przewidziane w zakresie rozszerzonym podstawy programowej. Autorzy opracowali zadania, które są ciekawe, ale przede wszystkim angażują ucznia do formułowania własnych sądów i bycia świadomym odbiorcą informacji z Polski i ze świata.  Zadania otwarte kształtują umiejętność oceny zjawisk życia społecznego, kulturalnego i politycznego, uczą formułowania argumentów, wykorzystywania danych i wyciągania wniosków. Uczeń może zweryfikować swoją wiedzę z opracowanego materiału dzięki zadaniom powtórzeniowym umieszczonym po każdym dziale. Maturalne karty pracy skutecznie przygotowują do matury w zakresie rozszerzonym.
 

Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy składa się z 41 kart obejmujących tematy z podręcznika oraz 6 kart powtórzeniowych zawierających materiał z 6 działów:
 

 1. CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE
  1. Człowiek jako istota społeczna
  2. Socjalizacja i stygmatyzacja w życiu jednostki
  3. Komunikacja w życiu człowieka
  4. Życie społeczne jednostki
  5. Człowiek a zbiorowość
  6. Grupy społeczne
  7. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
 2. CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
  1. Społeczeństwo i jego struktura
  2. Historyczne formy organizacji społeczeństwa
  3. Współczesne formy organizacji społeczeństwa
  4. Przemiany struktury i problemy społeczeństwa polskiego
  5. Homo sovieticus a współczesne społeczeństwo
  6. Nierówności i wykluczenie społeczne
  7. Ruchliwość społeczna
  8. Ruchy społeczne i ich wpływ na zmianę społeczną
 3. NARÓD
  1. Naród i jego tożsamość
  2. Postawy względem narodu
  3. Mniejszości narodowe i imigranci w Polsce
  4. Historyczne i współczesne uwarunkowania polskiej emigracji
  5. Wielowarstwowość tożsamości narodowej wybranych społeczeństw europejskich
  6. Polityka wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów
  7. Grupy autochtoniczne we współczesnym świecie
  8. Konflikty społeczne we współczesnym świecie
 4. KULTURA
  1. Kultura współczesnego świata
  2. Religia jako rzeczywistość społeczno-kulturowa
  3. Obrzędowość w polskiej kulturze współczesnej
  4. Postrzeganie innych kultur oraz subkultury młodzieżowe
  5. Zróżnicowanie psychokulturowe świata
  6. Współczesne spory światopoglądowe
 5. MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
  1. Media w Polsce i na świecie
  2. Funkcje mediów w państwie
  3. Niezależność i pluralizm mediów
  4. Opinia publiczna
  5. Marketing i kampania społeczna
 6. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  1. Geneza społeczeństwa obywatelskiego
  2. Obowiązki obywatelskie i obywatelskie nieposłuszeństwo
  3. Obowiązki obywatelskie we współczesnym świecie
  4. Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje
  5. Związki zawodowe i spółdzielnie
  6. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
  7. Kultura polityczna

Co znajdziesz w publikacji Wiedza o społeczeństwie 1. Maturalne karty pracy?

Karty składają się z zadań typu maturalnego z zakresu rozszerzonego. Zawierają wykresy, mapy, tabele i schematy prezentujące aktualne dane. Autorzy zadbali także o dobór interesujących tekstów źródłowych i ciekawych ilustracji odnoszących się do wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zadania w formie otwartej lub zamkniętej:

 • przygotowują do matury z zakresu rozszerzonego;
 • pomagają utrwalić wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie;
 • kształtują umiejętność odczytywania danych z mapy, wykresów, schematów, tabel;
 • odnoszą się do aktualnych danych statystycznych;
 • doskonalą umiejętność czytania i interpretacji materiałów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych;
 • uczą formułowania oceny, argumentowania, wyciągania wniosków;
 • uczą odróżniania faktów od opinii.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-525-4
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Wiedza o społeczeństwie
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!