Maturalne karty pracy. Język polski. Klasa 1. Część 1. Linia I. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7140
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 112
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-541-4
Cena promocyjna 21,00 zł Cena regularna 24,71 zł

Język polski 1. Część 1. Maturalne karty pracy. Linia I. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Maturalne karty pracy, zaprojektowane w nowej, perforowanej formie, są świetnym uzupełnieniem podręcznika. Dobrze przyjęta przez nauczycieli publikacja umożliwia oderwanie poszczególnych kart, rozwiązanie zadań i przekazanie nauczycielowi do sprawdzenia. Zweryfikowane karty można wpiąć w skoroszyt, który tworzy całość publikacji.

Język polski. Klasa 1. Część 1. Maturalne karty pracy. Linia I, to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Publikacja jest skorelowana z podręcznikiem Język polski. Klasa 1. Część 1. Linia I. Zakres podstawowy i rozszerzony. Zawiera zadania typu maturalnego, sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz propozycje wypracowań. Teksty do analizy i interpretacji zostały starannie wyselekcjonowane spośród prac naukowych dotyczących historii literatury oraz językoznawstwa. Pomagają w zrozumieniu zjawisk literackich, kulturowych i językowych, a także kształtują umiejętności tworzenia wypowiedzi. Zakres materiału obejmuje tematykę biblijną, antyczną oraz średniowieczną. Zadania pomagają utrwalić materiał i przygotowywać się – już od klasy 1 – do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Język polski1 . Część 1. Maturalne karty pracy. Linia I. Zakres rozszerzony składa się z 25 kart obejmujących zagadnienia z działów:

  1. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku
  2. Biblia, czyli Księgi
  3. W kręgu kultury antycznej
  4. Pośród słów, czyli o systemie leksykalnym
  5. Literatura i kultura średniowiecza

 Co znajdziesz w publikacji Język polski 1. Część 1. Maturalne karty pracy. Linia I?

Każda karta pracy to dwa zestawy, które składają się z odrębnych tekstów i zadań kształtujących umiejętność czytania ze zrozumieniem. Fragmenty do analizy i interpretacji zostały zebrane tak, aby realizować zarówno zagadnienia literackie, jak i językowe określone w podstawie programowej. Uwzględniono w nich tematykę związaną z obowiązkowymi lekturami przewidzianymi w nowej podstawie programowej. Zadania zawarte w kartach:

  • kształtują umiejętność czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz tekstów publicystycznych i naukowych,
  • pogłębiają i utrwalają wiedzę o języku,
  • doskonalą umiejętności formułowania wypowiedzi.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-541-4
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Język polski