Maturalne karty pracy. Fizyka. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7127
Typ publikacji Karty pracy
Format A4
Liczba stron 120
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-534-6
Autorzy Ewa Wołyniec
Cena promocyjna 21,00 zł Cena regularna 24,71 zł

Fizyka 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Maturalne karty pracy są dostosowane do potrzeb i wymagań nauczycieli i uczniów, których celem jest uzyskanie najlepszego wyniku na egzaminie maturalnym. To świetne uzupełnienie podręcznika dostępne w nowej, perforowanej formie. Po rozwiązaniu zadań znajdujących się na wybranej karcie, można ją oderwać i oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt tworzący całość publikacji.

Fizyka 1. Maturalne karty pracy to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników. Pozwala ona realizować wymagania z zakresu rozszerzonego podstawy programowej. Autorka przedstawiła zadania obejmujące wiadomości wstępne z fizyki jako nauki, stworzyła zestaw zadań pozwalający na dokładne i wieloaspektowe poznanie najważniejszych zagadnień tej dyscypliny naukowej. Zawarte w publikacji zadania w sposób przystępny wprowadzają ucznia w coraz bardziej zaawansowane zagadnienia, przygotowując go do matury z fizyki. Duża liczba zadań obliczeniowych pozwala uczniowi osiągnąć wysoką sprawność rachunkową. Różne typy zadań pozwalają na wszechstronne przećwiczenie materiału z danego działu. Każdy dział kończy się kartą powtórzeniową, którą można wykorzystać do utrwalenia wiadomości zdobytych przy przerabianiu wybranej partii materiału.

Fizyka 1. Maturalne karty pracy składają się z 37 kart pracy pogrupowanych w 4 działach:

 1.  WIADOMOŚCI WSTĘPNE
  1. Podstawowe pojęcia i przedmiot badań fizyki
  2. Wielkości fizyczne i ich jednostki
  3. Działania na wektorach
  4. Pomiary fizyczne
  5. Rachunek niepewności pomiarowych
  6. Graficzna analiza danych
  7. Karta powtórzeniowa
 2. KINEMATYKA
  1. Pojęcie ruchu
  2. Ruch prostoliniowy jednostajny
  3. Ruch względem różnych układów odniesienia
  4. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
  5. Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony
  6. Spadek swobodny i rzut pionowy
  7. Rzut poziomy jako przykład ruchu złożonego
  8. Ruch jednostajny po okręgu
  9. Ruch niejednostajny po okręgu
  10. Karta powtórzeniowa
 3. DYNAMIKA
  1. Pojęcie siły
  2. Bezwładność. Pierwsza zasada dynamiki
  3. Druga zasada dynamiki
  4. Pęd i popęd
  5. Zasada zachowania pędu
  6. Trzecia zasada dynamiki
  7. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności
  8. Siły w ruchu po okręgu
  9. Siły oporu. Tarcie
  10. Karta powtórzeniowa
 4. DYNAMIKA 2
  1. Praca
  2. Moc i sprawność
  3. Energia kinetyczna
  4. Energia potencjalna
  5. Zasada zachowania energii
  6. Zagadnienie równi
  7. Zderzenia sprężyste i niesprężyste
  8. Elementy hydrostatyki
  9. Prawo Archimedesa
  10. Karta powtórzeniowa

Co znajdziesz w publikacji Fizyka 1. Maturalne karty pracy?

Publikacja łączy w sobie zadania teoretyczne, sprawdzające znajomość konkretnych informacji i praktyczne, wymagające myślenia analitycznego i sprawności rachunkowej. Fizyka 1. Maturalne karty pracy zawierają:

 • różne typy zadań maturalnych, m.in. zadania zamknięte:  na dobieranie, typu prawda‒fałsz, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi,
 • wykresy, tabele do zadań,
 • atrakcyjny materiał ilustracyjny,
 • grafiki poglądowe,
 • karty powtórzeniowe, zawierające zadania utrwalające wiedzę z całego działu.

Więcej informacji
ISBN 978-83-6636-534-6
Autorzy Ewa Wołyniec
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Fizyka
Znaleźliśmy inne produkty, które mogą Cię zainteresować!