Maturalne karty pracy. Biologia. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Dostępność: W magazynie
SKU
N7123
Typ publikacji Karty pracy
Poziom nauczania Liceum i technikum, Szkoły Ponadpodstawowe
ISBN 978-83-6636-529-2
Cena promocyjna 18,90 zł Cena regularna 22,24 zł

Biologia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

Maturalne karty pracy to uzupełnienie podręcznika do biologii w zakresie rozszerzonym. Zostały zaprojektowane w zupełnie nowej, perforowanej formie, bardzo dobrze przyjętej przez nauczycieli. Karty dostępne w publikacji można łatwo oderwać, rozwiązać zadania i oddać do sprawdzenia nauczycielowi, a następnie wpiąć w skoroszyt tworzący całość publikacji.   

Maturalne karty pracy z biologii pozwolą zrealizować wymagania, które są przewidziane w zakresie rozszerzonym podstawy programowej. Autor przedstawił zestaw zadań przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy już od klasy 1 mogą rozpocząć przygotowania do matury.

Dzięki zaprezentowanym zadaniom uczniowie utrwalą wiedzę na temat komórek i ich budowy, metabolizmu komórkowego czy składu chemicznego organizmów. Przyszli maturzyści, korzystając z tego materiału, mogą rozwinąć myślenie naukowe oraz umiejętność planowania i przeprowadzania obserwacji. Wsparcie graficzne, w postaci rysunków, schematów i tabel pomaga przećwiczyć rozwiązywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Biologia 1. Maturalne karty pracy składa się z 30 kart zgrupowanych w 5 działów:

 1.  Badania biologiczne
  1. Metody w badaniach biologicznych
  2. Metody badawcze stosowane w biologii komórki
 2. Chemiczne podstawy życia
  1. Skład chemiczny organizmu
  2. Rodzaje wiązań chemicznych
  3. Budowa i właściwości wody
  4. Organiczne związki węgla
  5. Węglowodany – budowa i znaczenie
  6. Lipidy – budowa i znaczenie biologiczne
  7. Białka – najważniejszy składnik organizmu
  8.  Budowa i funkcje kwasów nukleinowych
 3. Komórka – podstawowa jednostka życia
  1. Komórkowa budowa organizmu
  2. Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
  3. Budowa i funkcje błon biologicznych
  4. Transport przez błonę komórkową
  5. Jądro komórkowe – centrum informacji komórki
  6. Cytoplazma – wewnętrzne środowisko komórki
  7. System wewnętrznych błon biologicznych
  8. Organella komórkowe otoczone dwiema błonami
  9. Organelle właściwe tylko dla niektórych typów komórek. Połączenia między komórkami
 4. Metabolizm
  1. Podstawowe zasady metabolizmu
  2. Enzymy – biologiczne katalizatory
  3. Oddychanie komórkowe
  4. Oddychanie beztlenowe i fermentacja
  5. Inne procesy metaboliczne
  6. Fotosynteza
  7. Chemosynteza
 5. Podziały komórkowe
  1. Przebieg cyklu komórkowego
  2. Mitoza
  3. Inne sposoby podziału jądra komórkowego
  4. Mejoza

Co znajdziesz w publikacji Biologia 1. Maturalne karty pracy?

Wszystkie karty pracy zawierają zadania maturalne, aby jak najlepiej przygotowywać się do egzaminu. Po każdym dziale znajdują się karty powtórzeniowe. Maturalne karty pracy z biologii zawierają:

 • zadania dotyczące przeprowadzania doświadczeń, formułowania hipotez i problemów badawczych,
 • różne typy zadań maturalnych: zadania zamknięte (typu prawda – fałsz, na dobieranie, wielokrotnego wyboru) i zadania otwarte, wymagające krótkiej lub długiej odpowiedzi (np. wyjaśnienie pewnych procesów),
 • analizy wyników doświadczeń i zapisywanie wniosków,
 • materiały źródłowe, jak tabele, rysunki czy schematy, które uczeń w toku rozwiązywania zadań musi uzupełnić, a na tej podstawie wyciągnąć wnioski.

Więcej informacji
Typ publikacji Karty pracy
Klasa 1
Seria Reforma 2017
Przedmiot Biologia