Język polski 7. Podręcznik

Dostępność: W magazynie
SKU
N6369
Typ publikacji Podręcznik
Format B5
Liczba stron 268
Poziom nauczania Szkoła podstawowa
Numer dopuszczenia 900/7/2017
ISBN 978-83-7879-538-4
Autorzy Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska
Cena promocyjna 44,30 zł Cena regularna 52,12 zł

Na tym etapie nauki istotne jest zainteresowanie ucznia wartościowymi utworami literackimi i publicystycznymi – zgodnymi jego etapem rozwoju i dojrzałością. Dzięki tej części podręcznika nauczyciel w atrakcyjny sposób zrealizuje ten cel. Publikacja obejmuje treści z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego, kształcenia językowego (zarówno wiadomości teoretyczne i praktyczne) oraz elementy retoryki. Umożliwia kształtowanie umiejętności krytycznej analizy utworów literackich i publicystycznych oraz innych teksów kultury. Stałym elementem – powtarzalnym w każdym rozdziale – jest Warsztat krytycznego myślenia.

  • Teksty literackie opatrzone kontekstem historycznym oraz kulturowym dają możliwość szerszej interpretacji utworu.
  • Seria ćwiczeń zawierających przykłady, które nawiązują do codziennych sytuacji, to przyjazny sposób na zrozumienie zawiłości polskiej ortografii, interpunkcji, gramatyki języka polskiego,
    a także zastosowania zasad gramatycznych i ortograficznych w praktyce.
  • Warsztaty pisarskie w podręczniku rozwijają umiejętność samodzielnego redagowania różnorodnych tekstów, wykorzystania elementów retoryki w tworzeniu wypowiedzi spójnych, dostosowanych do danej formy gatunkowej pod względem kompozycyjnym jak i stylistycznym, i zawierających poprawne wnioskowanie.
  • Propozycje różnorodnych tematów projektów oraz prac grupowych zachęcają do współpracy w grupie, kształtowania kompetencji społecznych, inspirują do realizacji ciekawych zagadnień.
Więcej informacji
ISBN 978-83-7879-538-4
Autorzy Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska
Typ publikacji Podręcznik
Klasa 7
Seria Reforma 2017
Przedmiot Język polski