INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, natomiast kontakt z Wydawnictwem możliwy jest również:

Państwa dane zostały pozyskane w ramach udostępnianych Państwu przez Wydawnictwo usług elektronicznych – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów ‒ oraz dotychczasowego kontaktu Państwa z naszymi przedstawicielami.

Aby zapewnić zgodność przetwarzanych danych z przepisami, Wydawnictwo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem: iod@operon.pl

Państwa dane są przetwarzane w pierwszej kolejności w celu umożliwienia Państwu korzystania z szerokiej oferty przygotowanej przez Wydawnictwo. Przetwarzanie danych pozwala nam w szczególności na udostępnianie nauczycielom szkoleń, możliwości składania zamówień dotacyjnych czy dokonywania zapisów na organizowane przez Wydawnictwo egzaminy próbne. Podstawą przetwarzania jest w takim wypadku umowa, do której Państwo przystępują przez rejestrację w serwisach internetowych Operonu.

Pozyskane przy tej okazji dane są przetwarzane przez Wydawnictwo dla prawnie uzasadnionych celów poprzez informowanie Państwa o naszej ofercie. Staramy się przy tym, aby przekazywane informacje były dla Państwa możliwie ciekawe i istotne. Dlatego zbieramy dane, na podstawie których dostosowujemy ofertę do upodobań i zainteresowań naszych klientów (tzw. profilowanie).

Uzasadniony prawnie interes Wydawnictwa jest również powodem przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane do nas zapytania.

Aby zapewnić najdogodniejszą dla Państwa formę kontaktu ze strony Wydawnictwa, w czasie rozmów telefonicznych staramy się weryfikować akceptowane przez Państwa sposoby komunikacji z Wydawnictwem. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych w uzasadnionych interesach Wydawnictwa jest nadmierne, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją – na podstawie art. 21 RODO.

Wydawnictwo Operon dba o transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i umożliwienie realizacji wszystkich praw, o których mowa w RODO: prawa dostępu do danych, ich sprostowania w razie nieprawidłowości, prawa do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych przez Wydawnictwo podlega kontroli organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Wydawnictwa.

Przejdź do sklepu

Magazyn Nauczyciel-Uczeń nr 3

24,12 zł

20,50 zł

Oszczędzasz 3,62 (15%)
Ilość:
Dostępność:
Dostępny
Typ:
Pozostałe
Poziom:
Bez poziomu
ISBN:
239-15-323--
Magazyn nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń” jest pisany przez praktyków i dla praktyków. W naszym Magazynie każdy nauczyciel znajdzie gotowe materiały i rozwiązania oraz inspiracje do dalszych poszukiwań. Magazyn nie tylko pomaga w pracy zawodowej, lecz także podnosi prestiż zawodu nauczyciela, pomaga odnaleźć pozytywne strony pracy, rozbudza pasje zarówno zawodowe, jak i prywatne. Dwumiesięcznik „Nauczyciel-Uczeń” odwołuje się do pozytywnej strony pracy nauczyciela – nie krytykujemy, nie negujemy, nie obiecujemy – pokazujemy jak zrobić, by było dobrze.

Miło nam również poinformować, że od trzeciego numeru dwumiesięcznik Nauczyciel-Uczeń uzyskał rekomendację Wydziału Nauk Społecznych UG. Zgodnie z dewizą „od nauki do praktyki” będziemy prezentować Państwu zarówno – artykuły pisane przez praktyków oraz najnowsze wyniki badań nauczycieli akademickich i studentów.

Trzeci numer Magazynu poświęciliśmy uczniowi zdolnemu w polskiej szkole. Odpowiadamy na najważniejsze pytania: Kim jest uczeń zdolny? Jak go zauważyć? Jak mu pomóc? Uczeń zdolny zadaje wiele pytań, kwestionuje uznane prawdy, jest nonkonformistą, próbuje każdy problem zobaczyć i przeanalizować z różnych stron. Te i inne zachowania są jednak odczytywane jako niewłaściwe. Współczesny nauczyciel, musi trafnie identyfikować różne style uczenia się oraz typy inteligencji, oraz odpowiednio kreować sytuacje dydaktyczno-wychowawczych. Zdaniem Gardnera to, czy i w jakim stopniu określona inteligencja rozwinie się u danej osoby zależy przede wszystkim od edukacji oraz środowiska kulturowego, w którym człowiek funkcjonuje. Dlatego tak ważna jest refleksja nauczycieli nad sposobem nauczania/uczenia się uczniów zdolnych.

W numerze również: – ocenianie kształtujące – jak świętować sukcesy – edukacja na najwyższym poziomie, czyli jak połączyć rozwój intelektualny z nauką w szkole – jak pomóc uczniowi po rozwodzie rodziców – wywiady z posłanką Iwoną Guzowską i Dariuszem Michalczewskim

Twój koszyk:

Twój koszyk jest aktualnie pusty

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON © 2018